Krænkende adfærd, samtykke og overgreb

Nyheder – 22 juni 2018

Det skal være trygt for koncert- og festivalgæster at deltage i koncerter eller festivaler. Det er den samstemmende holdning fra livearrangørerne i Dansk Live, ligesom det selvfølgelig skal være trygt at færdes alle andre steder i samfundet.

Som arrangører engagerer vi os i vores gæsters og medarbejderes adfærd; overgreb, chikane og lignende uønsket adfærd er ikke acceptabelt. Publikum skal kunne gå til koncert eller til festival og medarbejdere og optrædende skal kunne udføre deres arbejde uden at blive udsat for overgreb eller chikane.

Med udgangspunkt i det enkelte spillested eller festival arbejder vi aktivt med at sikre et miljø hvor overgreb og chikane ikke er accepteret. Desuden arbejder vi for at sikre at gæster, medarbejdere eller optrædende der skulle blive udsat for uønsket adfærd trygt kan henvende sig til personale eller ansvarspersoner og få den rette hjælp og støtte.    

Dansk Lives anbefalinger er:  

  • Nultolerance overfor krænkende adfærd og fokus herpå i gennemførelse af livearrangementer
  • At arrangører udarbejder vejledninger for håndtering af overgreb eller oplevelse af at være blevet krænket
  • At medarbejdere og frivillige på festivaler og spillesteder er klædt på til at håndtere en person som oplever at være blevet udsat for overgreb eller andre krænkelser, og at kunne henvise til politi eller rette myndighed
  • At arrangører har en kultur hvor man drøfter og taler om krænkende adfærd, samtykke og overgreb.
  • En løbende dialog med relevante organisationer, vidensamling og deling.