Konflikthåndtering

Både i små og store organisationer kan uoverensstemmelser være svære at undgå. De kan både opstå internt blandt de frivillige, mellem de frivillige og gæsterne og på tværs af frivilliggruppen og ledelsen. Nogle gange vil de frivillige selv henvende sig til ledelsen for at gøre opmærksom på en konflikt og få hjælp og vejledning til løsning. Andre gange vil det være op til lederen selv at fornemme, hvis der er en konflikt på vej ved hjælp af sin intuition og sit kendskab til de frivillige.

Konflikter kan både træde frem på baggrund af længere tids frustrationer eller på et kort øjeblik uden tidligere tegn på problemer. En konflikt består som regel af en sag og en relation. Således opstår der først en konflikt, når en uoverensstemmelse over en sag blandes sammen med en relation. De to dimensioner kan ikke ses uafhængigt af hinanden, og i håndteringen af konflikten er det vigtigt at overveje begge aspekter.

Formålet med en effektiv konflikthåndtering er, at der bruges den rette mængde tid og ressourcer på at komme frem til en holdbar løsning. Når der skal løses en konflikt, handler det ikke om, hvem der har ret og hvem der tager fejl. Det handler i stedet om i fællesskab at finde ud af, hvad problemet egentlig er, og hvordan alle kan komme klogere ud på den anden side.

Fremgangsmåde

En mulig fremgangmåde til en dialog omkring konfliktløsning, hvor relationen fremadrettet er væsentlig kan indeholde følgende:

  • Identificer årsag: Hvilken hændelse ligger til grund for uoverensstemmelsen? Er det en enkeltstående eller gentagende oplevelse?
  • Skab forståelse: Hvordan er den eller de konkrete hændelser blevet opfattet og fortolket af de forskellige parter? Her er det vigtigt at parterne er åbne over for, at andre kan have tolket hændelsen anderledes.
  • Vær opmærksom på følelser: Hvilke følelser har konflikten fremkaldt?
  • Behov for løsning: Hvad har de forskellige parter brug for fremadrettet? Hvilke mulige løsninger ser de hver især?
  • Mulighed for fælles løsning: Der laves en fælles aftale om, hvordan konflikten løses, og hvordan der fremadrettet skal handles for at undgå samme uoverensstemmelse.

Inspiration

7.1. Udarbejd et konfliktberedskab med retningslinjer for, hvornår en leder bør træde ind i en konflikt, hvornår konflikter bør tages op i hele frivilliggruppen samt hvordan konflikter kan løses.

7.2. Overvej ved konflikter, hvor vigtig relationen er for det videre samarbejde. Her er det også relevant at overveje varigheden af samarbejdet.

7.3. Hvis samarbejdet er meget kortvarigt eller relationen ikke er vigtig for det videre samarbejde, kan en løsning være at sætte de involverede parter på forskellige hold, så de ikke kommer til at være afhængige af hinanden.

7.4. Skab fælles fokus på, hvorfor de er frivillige - tydeliggør sagen eller formålet for at ændre deres fokus fra konflikten til formålet med deres frivillighed.

7.5. Hvis relationen fremadrettet er væsentlig, er det ofte nødvendigt at bruge mere tid på at få konflikten løst.

7.6. Behovet for lederens rolle i konfliktløsningen kan variere afhængigt af konflikten. Nogle gange kan det være nok at opfordre til, at de involverede parter selv finder en løsning, mens andre gange er det nødvendigt at træde ind som facilitator for konfliktløsningen.

7.7. Det er vigtigt, at man som leder ikke tager parti eller bestemmer, hvem der har ret. Men giv hjælp til selvhjælp så parterne på egen hånd kan komme frem til en løsning. På den måde får man ofte en mere holdbar løsning, som alle parter er indforståede med og vil overholde.


Tilbage til Frivilligguide