Jobopslag: Dansk Live søger ny sekretariatschef

Nyheder – 09 oktober 2017

Vores mangeårige sekretariatschef har fået nyt job – og vi søger derfor en ambitiøs og dynamisk leder til at stå i spidsen for vores organisation.

Dansk Live står stærkt som interesseorganisation for landets livearrangører. Vi har ambitioner om at blive endnu stærkere, og vores nye sekretariatschef skal være med til at sætte retning for de kommende år.

 Vores mangfoldige medlemskreds rummer både den mangeårige leder af det store regionale spillested og de frivillige græsrødder fra den lille undergrundsfestival. Som sekretariatschef skal du kunne spænde over begge dele. Du har øje for det, der binder os sammen, og det, der gør hvert medlem til noget særligt. Du trives med den store kontaktflade til såvel de små, som de store, det unge og det etablerede – og du formår at bygge bro imellem dem. 

Du er en god inspirator, har erfaring med personaleledelse, er stærk i såvel administration som økonomi og projektledelse - og du har stor forståelse for det miljø, de danske livearrangører bevæger sig i, både politisk og økonomisk. Du har lyst til at arbejde for bedre vilkår for landets livearrangører – både når det handler om at støtte op omkring udviklingen af vores spillesteder og festivaler, og når det handler om at søge politisk indflydelse. Du er hjemme i såvel spillestedernes efterårsprogrammer som finansloven, musikhandlingsplanen og projektstøtteudvalgets arbejde.

Du er også et forenings-/organisationsmenneske, der formår at forene det værdibaserede samfundsengagement med en sund forretningssans, og du har erfaring i at indgå og forhandle kontrakter. Som sekretariatsleder skal du desuden fungere som bindeled mellem bestyrelse og sekretariat og mellem sekretariatet og medlemmerne.

Er det dig?

Så send en ansøgning til job@dansklive.dk med emnefeltet ”Sekretariatschef Dansk Live”.

Ansøgningsfrist den 31. oktober 2017, kl. 12:00, og samtalerne afholdes i løbet af november måned med tiltrædelse den 1. januar 2018.

Har du spørgsmål angående stillingen, så kontakt formand Poul Martin Bonde: poulmartin@smukfest.dk, tlf: 27 64 25 67 eller næstformand Lars Sloth på lars@gimle.dk, 20 82 91 73.  

Dansk Live repræsenterer cirka 100 danske livearrangører, der med såvel kunstnerisk som kommercielt formål præsenterer dansk og udenlandsk livemusik for et stadigt voksende publikum. Foreningen er en stærk politisk interesseorganisation og leverer sparring til politikere, faglige organisationer, myndigheder og andre relevante aktører i samfundet. Desuden ydes rådgivning til livearrangørerne, så festivaler og spillesteders position overfor både offentlige og kommercielle samarbejdspartnere hele tiden styrkes. Gennem uddannelse og networking sker kompetenceudvikling og videndeling mellem livearrangørerne. I internationalt perspektiv indgår Dansk Live i formaliserede samarbejder med tilsvarende interesseorganisationer fra store dele af Europa, herunder Live DMA og nordiske samarbejder.

Du kan læse mere om Dansk Live her på sitet: www.dansklive.dk.

Hent jobopslaget som PDF-fil her.