Inspiration til videre læsning og informationssøgning

Center for Frivillighed & Ledelse (Muskelsvindfonden)

Centret tilbyder kurser og uddannelsesforløb til NGO’er, foreninger og frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, spillesteder og festivaler samt private og offentlige virksomheder. På baggrund af erfaringer gennem Muskelsvindfondens aktiviteter tilbydes kurser og uddannelsesforløb for medarbejdere og frivillige inden for blandt andet ledelse, projektudvikling, motivationsprocesser, sikkerhed, førstehjælp og arbejdskultur.

Web: www.ledgodt.dk


Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde indsamler og formidler de viden omkring frivilligt socialt arbejde i Danmark. De udgiver blandt andet Frivilligrapporten med tal og fakta omkring danskernes frivillighed. Derudover laver de også artikler og guides til blandt andet rekruttering, motivation og konflikthåndtering.

Web: www.frivillighed.dk


Civilsamfundets videnscenter (Altinget)

Civilsamfundets videnscenter er en aktivitet under Altinget, der laver guides, artikler og formidler forskning omkring forskellige emner, heriblandt frivillighed. De har udgivet artikler med råd til blandt andet konflikthåndtering, ledelse af frivillige, rekruttering samt love og regler i forbindelse med frivillighed.

Web: www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter


Ingerfair

Ingerfair er et konsulenthus, der har fokus på fagligheden bag koordinering, involvering og ledelse af frivillige. På deres hjemmeside findes både podcasts og faglige artikler skrevet af Ingerfairs konsulenter, der dækker forskellige aspekter af frivillighed såsom rekruttering, kommunikation, fastholdelse og samskabelse.

Web: www.ingerfair.dk


Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører har lavet en guide omkring frivillighed til sine medlemmer. I guiden kan du blandt andet læse mere omkring emner som rekrutteringskanaler og motivation. Vær dog opmærksom på, at der ikke gælder samme love og regler for eksempelvis arbejdsmiljø og personlister i Norge og Danmark.

Web: www.konsertarrangor.no/arrangoerwiki/temaoversikt/frivillig


Tuborgfondet og Roskilde Festival

Tuborgfondet har i samarbejde med Roskilde Festival udviklet tre ledelsesværktøjer, der kan hjælpe ledere af frivillige med opsamling af erfaringer, feedback og evaluering samt at skabe ledelsesoverblik. Derudover har de udarbejdet en rapport om forskellige ledelsesstile baseret på observationer og erfaringer indsamlet på Roskilde Festival i 2016.

Web: http://www.tuborgfondet.dk/nyhed/tre-nye-vaerktoejer-til-frivilligledere


Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse har udgivet flere artikler omkring ledelse af frivillige. Derudover har de også publiceret en rapport i 2013 omkring ledelse af frivillige med indsigter fra blandt andet Roskilde Festival.

Web: www.lederweb.dk/artikler


Tilbage til Frivilligguide