Inspiration til egen frivillighedsguide

Det kan være hensigtsmæssigt at samle al relevant information til de frivillige i en frivilligguide. Guiden kan både være i fysisk eller digitalt format og udsendes eller udleveres til den frivillige ved arrangementet.

Frivilligguiden kan ikke erstatte den personlige dialog med de frivillige, men kan fungere som tillæg til løbende info-mails, SMS, opslag i fora samt telefonisk og personlig kontakt.

Guiden kan også være en fin anledning til at takke de frivillige for at gøre en uvurderlig indsats for arrangøren.

Indhold

Guiden kan eksempelvis indeholde:

 • Information om koncert- eller festivalarrangørens formål, værdier og visioner
 • Betydningen og anerkendelse af de frivilliges indsats for arrangøren
 • Arrangørens forventninger til de frivillige
 • Information om transport til og fra arrangementet
 • Information om check-in og registrering
 • Information om åbnings- og arbejdstider
 • Oversigt over forskellige frivilligfunktioner og mulighed for udvikling
 • Kort over området eller scenen. Husk at mærke vigtige områder som toiletter, nødudgange, vandposter, info, samaritter og ressourceområder.
 • Oversigt over de goder, man har som frivillig
 • Information om madservering og eventuelt overnatning
 • Information om sikkerhed og procedure i tilfælde af nødsituationer
 • Kontaktliste
 • Oversigt over musikprogram og andre typer arrangementer
 • Regler for ophold på spillestedet eller festivalen
 • Statistik og tal om festivalen eller spillestedet


Tilbage til Frivilligguide