Høringssvar til Københavns Kommunes kultur- og fritidskompas

Nyheder – 01 oktober 2018

Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til ”Kultur- og fritidskompas - Udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter i Københavns Kommune”. Som organisation for livemusikken bringer Dansk Live hermed input til hvad man bør inkludere i en sådan udvikling, og hvad man bør være opmærksom på, særligt i relation til et vedblivende aktivt musikmiljø i byen.  

Her følger  et uddrag af Dansk Lives generelle bemærkninger til høringsmaterialet

Musikken bør fylde meget mere

I høringsbrevet hedder det blandt andet at:

 Kultur- og fritidskompasset har til sigte at danne grundlag for en bred dialog om de overordnede linjer for udviklingen af kultur- og fritidsfaciliteter i København i de kommende 10 år og give inspiration til prioritering af de mange ideer og tendenser. Kultur- og fritidskompasset er tænkt som et dynamisk værktøj, som f.eks. kan genbesøges og revideres årligt.

I udkastet hedder det endvidere at ”København er en af verdens bedste byer at bo og leve i. Når byen har en førerposition, skyldes det i høj grad et aktivt kultur- og fritidsliv, der er understøttet af attraktive faciliteter. ”

Det er et ambitiøst oplæg, og Dansk Live hilser velkommen, at Københavns Kommune ønsker at gå i dialog om udformningen af vores fremtidige kultur- og fritidsfaciliteter. Samtidig vil vi dog rette opmærksomhed på, at kulturen generelt fylder for lidt – mens musikken er næsten fraværende.

København har et utrolig aktivt og levende musikliv, med en stor mangfoldighed indenfor forskellige genrer, musiktilbud og -miljøer. Mange tusinde borgere i vores by har hver dag glæde af musik! Musikken spiller en stor rolle for en fortsat levende udvikling af byen.    

Derfor bør musikken skrives ind i Kulturkompasset.  

Helt konkret vil vi forslå, at man i optegningen af hver bydel tilføjer alle spillesteder og festivaler, men det vil også give mening at kortlægge de steder hvor der spilles, nydes og udøves musik.

Der er mange mere eller mindre etablerede musikmiljøer i København, hvor musikken lever. 

I Kulturkompasset bør man for hver bydel:    

  • Tilføje alle spillesteder og festivaler
  • Tilføje musikmiljøer
  • Markere områder, hvor musikken kan udfoldes

Medtænk plads og områder  

Byen er i hastig udvikling og der bygges på hver en lille plads. Senest er områder på Vesterbro, Nørrebro og Amager revet ned, ombygget og der skal opføres boliger på steder hvor musik og kunst har haft deres plads.

Det er Dansk Lives holdning, at man i en udvikling af en kulturstrategi bør medtænke pladshensyn i lokalplanen. Inden for en relativt kort årrække, vil fx Refshaleøen blive bebygget i et endnu uvist omfang. Det er et af de få rekreative områder i København, hvor der afholdes en lang række begivenheder, musikarrangementer, kunst, kultur og mad. Herunder festivalen Copenhell, Haven, Lost Land m.fl.. Københavns Kommune bør medtænke rekreative områder i lokalplanen, hvis man seriøst mener, at man vil have et aktivt og levende kulturliv. Det er afgørende, at det medtænkes og integreres i udviklingen. 

Læs hele høringssvaret HER.