God takt og tone

Folk med handicaps har familie, arbejde, interesser, problemer og glæder ligesom alle andre. Et handicap kan have stor indflydelse på folks liv, men personer er altid meget mere end deres handicap. De er kærester, jyder, vegetarer, vinterbadere, generte, skolelærere, gamle, unge, høje og lave… blot med et handicap.

Handicaps er meget forskellige. En døv og en kørestolsbruger har vidt forskellige udfordringer og behov. Undgå derfor at tale om og tænke på en person som “handicappet”. Vær i stedet for konkret i din dialog med ham eller hende - fx som svagtseende, hjerneskadet, autist eller ordblind.

Vi har her samlet en række anbefalinger der både går på tværs af forskellige handicaps og specifikt til grupper af handikaps.


Generelt

Lad være med at gøre folk med handicaps til stakler eller helte. De er mennesker.

 • Tal direkte til folk - ikke til deres ven eller hjælper.
 • Tal almindeligt, som ét voksent menneske til et andet.
 • Hjælp ikke uden at spørge først.
 • Gå ud fra, at folk kan tage vare på sig selv.
 • Sig fra, hvis folk stiller urimelige krav.


Tænk over den fysiske kontakt

 • Vær forsigtig med at omfavne eller tage folk i hånden - folk kan have problemer med balancen.
 • Pas på med at røre ved personers kørestole, stokke og andre hjælpemidler. Det vil mange omfatte som ret intimt. Fx ligesom man kan havde de med ens egen mobiltelefon.
 • Hvis du ønsker at bistå eller hjælpe en handikappet person, så lad dem være i 100% kontrol. Gør kun noget, hvis du er helt sikker på, at de er indforstået med din hjælp.


Specifikt i forhold til forskellige grupper af handicaps

Gangbesværede

 • Undgå at bruge ordet “rullestol”. De fleste foretrækker “kørestol”.
 • Mange kørestolsbrugere kan ofte stå og gå korte distancer.
 • Sæt dig ned, når du snakker med en person i kørestol. Det gør samtalen mere naturlig.
 • Hvis folk falder, så spørg, inden du hjælper.
 • Mange gangbesværede har svært ved at flytte ting - de har ikke hænderne fri.Blinde og svagtseende
 • Mange personer er svagtseende, men klarer sig uden hvid stok og førerhund.
 • Vær klar til at tilbyde hjælp, hvis de spørger om hjælp.
 • Gør opmærksom på, at du er til stede - undgå at overraske personen


Døve og tunghøre

 • Mange døve elsker musik og går til koncerter.
 • Kik på og tal til personen selv - ikke til en evt. tolk.
 • Hold øjenkontakt.
 • Lad være med at råbe.


Talehæmmede

 • Undgå at afbryde personen. Lad i stedet personen tale ud og selv gøre sine sætninger færdige.
 • Du må ikke bare lade som om, du forstår, hvad personen siger. Bed personen om at gentage, hvis du ikke forstod, hvad personen sagde.
 • Find evt. andre måder at kommunikere på - bed f.eks. personen pege på i menukortet eller på oversigtsplanen.


Spastikere

 • Spastikere kan have underlige bevægelser og mimik. Det betyder ikke, at de er berusede, syge eller har brug for hjælp.
 • Hvis en spastiker beder om hjælp, så spørg, hvordan du kan hjælpe. Lad være med at gøre noget, som personen ikke har bedt om.


Skjulte handicaps

 • Mange folk har handicaps, som ikke er synlige for omgivelserne. Derfor kan de spørge om ting eller opføre sig på måder, som umiddelbart virker mærkelige.
 • Lyt til hvad de siger og beder om, og respektér deres behov og ønsker, hvis det er muligt.


Tilbage til tilgængelighedsguide