Gør livemusikken synlig i valgkampen

Nyheder – 05 marts 2019

Folketingsvalget står for døren. Lige nu ser det ud til at gå bedst for den røde blok, så der går formentlig lidt tid inden valget bliver udskrevet.

Analyser viser, at kun to procent af vælgerne ser kulturen som et centralt emne i valgkampen. Derfor engagerer partierne sig sædvanligvis ikke meget i musikkens område. Det kan selvfølgelig undre os som arrangører, når vi ved, at over 40% af befolkningen går til rytmisk koncert eller festival mindst en gang om året.

Partiernes tilgang er dog tydelig; der er ikke stemmer i kulturpolitikken, og derfor er det ikke her de sætter ind i valgkampen.


To fronter i det politiske arbejde

Kampen for de bedst mulige vilkår for livearrangørerne skal spilles på to baner; Partierne skal med fælles front holdes til ilden og holdes orienteret om relevante udfordringer og problemer inden for arrangørområdet. Og de enkelte folketingsmedlemmer, og -kandidater, i arrangørernes lokalmiljø skal aktiveres i indsatsen.

Og hvorfor nu det?

Det er langt fra sikkert, at den lokale kandidat beskæftiger sig direkte med noget arrangørrelevant. Et lokalt valgt folketingsmedlem vil dog utvivlsomt kunne forholde sig til den værdi vi som arrangører tilfører store såvel som små lokalsamfund.

Det kan i denne sammenhæng være:

-bidraget til byens eller områdets identitet og kulturliv. Dette er et aktiv i både tiltræknings- og fastholdelsespolitik der er relevant mange steder.

-styrket lokal sammenhængskraft, et aktivt musikmiljø og kulturel udvikling omkring et spillested eller festival.

-de håndgribelige værdier i form af de mange overskudsuddelinger fra de foreningsbaserede festivaler.

-de afledte positive effekter af en festival med stor omsætning for lokale leverandører, overnatningssteder, håndværkere mv. og hvad der af følger.

En trussel mod disse værdier i et kandidat egen valgkreds vil som regel kunne sikre et engagement fra vedkommende.


Din opgave: Gør jeres spillested eller festival synlig for de lokale folketingskandidater

Den forestående valgkamp er lejlighed for arrangører til at skabe relationer til siddende og kommende folketingsmedlemmer i den lokale kreds. En aktiv opsøgende tilgang til kandidaterne kan blive en fordel i den kommende regeringsperiode. Det kan virke centralt at bringe problemer og udfordringer i spil over for de lokale kandidater, men man bør også sikre sig at få pointeret de positive effekter og resultater af ens arbejde.

For at tage hul på valgkampen, har vi i Dansk Live udfærdiget en vejledning, der kan bruges som inspiration til at skabe synlighed og relationer. Vejledningen kan findes her.Til baggrund og for at få lidt mere overordnet viden om det kulturpolitiske område har vi også været en tur på Christiansborg til en snak med tidligere Kulturordfører og kulturudvalgsformand Eyvind Vesselbo (V). Eyvind fortæller i denne video om mulighederne i at skabe relationer til kandidater og kommende folketingsmedlemmer.

Opfordringen fra sekretariat og bestyrelse er, at alle der har mulighed for det benytter sig af valgkampen til at tage kontakt til relevante kandidater. Det kan være ved at deltage i lokale valgmøder, måske endda arrangere et, eller ved direkte dialog med kandidaterne. Og husk, man behøver ikke være enig med kandidaterne i alt hvad de og deres parti mener for at have dialog med dem.