Frivillighedstyper og motivation

Der er sandsynligvis lige så mange forskellige årsager til at være frivillig, som der er frivillige. Selvom motivationsfaktorerne ofte er individuelle og dynamiske, er det vigtigt at være opmærksom på, hvorfor de frivillige har valgt at engagere sig hos netop jer. Læg derfor en eksplicit strategi herfor.

I strategien er det en god idé at starte med at identificere de frivilliges egen motivation for deres deltagelse. Der er flere forskellige måder og skemaer at inddele motivation på, og vi giver her seks forskellige frivilligtyper alt efter, hvad deres primære motivation er. I praksis vil de frivillige som regel være en kombination af flere typer.

Det eksplicitte fokus for de frivilliges motivation kan være med til at udbygge forståelsen for de frivilliges engagement og kan blandt andet bruges i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og ikke mindst kommunikationen med de frivillige.

Frivillighedstyper

De seks typer har følgende fokus og motivation:

  • Socialt fokus: Motiveres af fællesskabet og det sociale sammenhold
  • Lederfokus: Motiveres af ansvar og indflydelse på sine opgaver
  • Altruistisk fokus: Motiveres af at gøre noget for andre
  • Udviklingsfokus: Motiveres af at forbedre sig selv eller at få nye kompetencer
  • Belønningsfokus: Motiveres af en konkret belønning for sin indsats
  • Identitetsfokus: Motiveres af at blive associeret med spillestedet eller festivalens værdier og fremtoning
  • Interessefokus: Motiveres af spillestedet eller festivalens indsatser og opgaver


Når først du har fået en forståelse for dine frivilliges motivation, kan det blive lettere at finde et fokus for strategien og lave konkrete tiltag for at vedligeholde de frivilliges motivation.

Inspiration

3.1. Giv dig tid til at lære dine frivillige at kende.

3.2. Undersøg, hvilke frivilligtyper der engagerer sig på dit spillested eller festival for at få en bredere forståelse af, hvad der motiverer dem.

3.3. Brug de identificerede frivilligtyper aktivt, når der skal uddeles opgaver og ansvarsområder.

3.4. Overvej, hvilke initiativer du kan igangsætte for at vedligeholde de forskellige frivilligtypers motivation.

3.5. Tilbyd evt. en anbefaling eller anden dokumentation for den frivilliges indsats.

3.6. Overvej, hvordan du kan arbejde med at skabe ejerskab og ansvarsfølelse hos de frivillige. Husk på, at nogle frivillige er mere trygge med ansvar end andre.

3.7. Synliggør dit spillested eller festivals værdier og ambitioner overfor de frivillige.

3.8. Vær bevidst om at behovet for ledelse af den enkelte frivillige ofte varierer.

3.9. Styrk relationerne mellem de frivillige: Holdarbejde og gensidig afhængighed mellem opgaverne kan gøre fællesskabsfølelsen stærk og bidrage til venskaber, der igen motiverer de frivillige til at være en del af arrangementerne fremover.


Tilbage til Frivilligguide