Fokus på frivillig ledelse på årsmødet

Arrangementer – 03 april 2018

De frivillige kræfter er for mange spillesteder og festivaler motoren, der får tingene til at glide. Men selv en god motor skal løbende justeres og holdes ved lige, og derfor har vi på årsmøde igen gjort plads til frivilligheden og udviklet et stærkt workshopkoncept omkring frivillig ledelse til dagen.  


Praksisnært for både spillesteder og festivaler

Med workshoppen vil vi gerne give deltagerne konkret inspiration og mulighed for videndeling med udgangspunkt i egne erfaringer fra hverdagens oplevelser og udfordringer med frivillig ledelse. Samtidig henvender workshoppen sig både til spillesteder og festivaler, hvilket også afspejles i facilitatorrollen, som deles mellem Forbrændingen og Roskilde Festival. 

Om tankerne bag workshoppen fortæller facilitator Annette Jorn fra Roskilde Festival:

"Vi ville sagtens kunne komme med mange erfaringer omkring frivilligledelse, men for at det ikke bliver ren enetale, har vi valgt at gå med en god casestruktur. Det får tingene ned på jorden og i øjenhøjde med deltagerne. På den måde håber vi, at deltagerene får mere end bare gode input med sig hjem – så der ligger en plan, der kan realiseres, når man mandag igen møder virkeligheden."

Case som baggrund for refleksion

Den første halvdel af workshoppen vil således have fokus på udviklingen af en konkret case og undervejs vil deltagerne blive inddelt i en række mindre grupper med fokus på frivillighedsemner som:

  • Rekruttering
  • Kommunikation og fastholdelse
  • Involvering og udvikling af konkrete projekter
  • Uddannelsesmuligheder
  • Konflikthåndtering


Casearbejdet skulle gerne sætte gang i tankerne og munde ud i nogle gode ideer, konkrete overvejelser, relevante erfaringer og værktøjer, som efterfølgende deles med de andre.


Fra refleksion til realisering

Efter casearbejdet brydes workshoppen op i nye grupper, som herefter arbejder med at konkretisere og finde veje til at realisere de input, man har fået med sig fra de indledende øvelser.

Afslutningsvis vil der være en fælles opsamling og evaluering, hvor man kan drøfte nogle af de generelle udfordringer og løsninger i forhold til fremtidige workshops inde for emnet.

Vi håber at I vil tage godt imod dette hovedspor på Årsmødet, som I fortsat kan tilmelde jer på tilmeld.dk/Esbjerg2018