Fokus på strategisk ledelse og organisering på Årsmødet

Foto: Dennis Frandsen

På årsmødet sætter vi fokus på strategisk ledelse og organiseringsmulighederne for koncertarrangørerne - blandt andet med fokuserede netværksmøder og et kompetent ledelsespanel.


Fortrolige netværk til drøftelse af udfordringer

Fredag inviterer vi til to netværksmøder – ét for ledere og ét for bestyrelsesmedlemmer blandt Dansk Lives medlemmer. For bestyrelsesmedlemmerne vil netværksmødet være en lejlighed til at møde andre bestyrelsesmedlemmer, mens ledernetværket (hvor mange nok i forvejen kender hinanden) vil være en mulighed for at drøfte relevante ledelsesudfordringer med ligesidede i et fortroligt rum.

Det er tanken, at netværkene efterfølgende lever videre ved andre Dansk Live arrangementer og vi håber derfor, at I vil tage godt imod disse to nye tilbud.
Panel med fokus på frugtbart bestyrelsesarbejde, effektiv organisering og gevinster ved tværgående samarbejder

Lørdag formiddag giver vi inspiration til centrale ledelsesemner og organisationsspørgsmål. Blandt andet kan man møde et kompetent panel, der vil folde ledelsesperspektivet ud over tre fokusområder, ét der kigger opad mod det frugtbare bestyrelsesarbejde, ét der skuer nedad mod nye og bedre veje til intern organisering og ét der ser fremad mod gevinster ved tværgående samarbejder.

Vi har til panelet inviteret tre spændende oplægsholdere, som hver vil folde deres respektive emner ud, som optakt til en fælles paneldebat om ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og dillemaer.

De tre oplæg og paneldeltagere er følgende:


Det frugtbare bestyrelsesarbejde v. Jens Nielsen, Danske Kulturbestyrelser

Hvordan får man et effektivt samspil med sin bestyrelse – og omvendt? Det vil Jens Nielsen, der er sekretariatsleder i foreningen Danske Kulturbestyrelser, byde ind på. Med mange års erfaring fra forskellige kulturbestyrelser vil Jens kort berøre bestyrelsens formelle roller, opgaver og ansvar og derefter tegne de egenskaber, typer og tendenser han ser i landskabet af kulturbestyrelser. Endelig vil han give sine bud på hvad han ser som afgørende for, at bestyrelsen kan virke optimalt og få skabt ledelsesmæssig succes.


Genveje til effektiv organisering v. Peter Maarbjerg, ChangebyMAAR

Hvordan får man det bedste ud af sine medarbejdere? Det vil være tæt knyttet til organiseringen, og her har Peter Maabjerg meget på hjerte. Peter er selvstændig konsulent og har tidligere været hos CfL – Center for Ledelse. Desuden er han bestyrelsesmedlem i Musik i Lejet og kender derfor branchens behov og udfordringer. Som konsulent har Peter stor viden omkring forandringsledelse og effektiv organisering, og i hans oplæg vil han komme ind på de muligheder, der ligger i at tænke ud over medarbejdernes formelle funktioner, og i stedet sætte fokus på det ansvar, roller og engagement, der måtte skinne igennem, når organisationen testes ved spidsbelastninger.


Gevinster ved fælles målsætninger og samarbejder v. Anne Pøhl, DIF

Endelig vil Anne Pøhl, der er udviklingschef i DIF – Danmarks Idrætsforening, komme med inspiration til, hvordan man i branchen kan blive bedre til at samarbejde på tværs, så endnu flere danskere får lyst til at tage til endnu flere koncerter. Anne har som leder ansvaret for udviklingsarbejdet i DIF, herunder arbejdet med talent- og eliteaktiviteter samt en række motions- og breddeaktiviteter. Til inspiration for branchen vil Anne fortælle om DIFs arbejde med at skabe udvikling lokalt og ikke mindst det ambitiøse arbejde med at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation gennem Bevæg Dig For Livet kampagnen.


De tre oplæg vil danne baggrund for en fælles paneldiskussion og drøftelse af strategiske greb og ledelsesmæssige barriere og muligheder i det moderne kultur- og fritidslandskab. Det opsamlende panel modereres af Esben Marcher.
Tilmelding

Årsmødet finder sted d. 5.-6. april 2019 i Helsingør. Se program og tilmeld dig på www.tilmeld.dk/Helsingor19