Fastholdelse af frivillige

Motivation og fastholdelse af frivillige går hånd i hånd. De frivillige skal have en indholdsrig, spændende og meningsfyldt oplevelse med deres opgavevaretagelse, for at ønske at komme igen.

Gode fastholdelsesaktiviteter vil på sigt give en tilbagevendende kerne af folk, gøre det lettere at rekruttere nye frivillige og skabe et godt ry for arrangørens håndtering af frivillige. Ved at spore sig ind på hvilke typer frivillige, der har valgt at engagere sig hos jer, kan det blive lettere at målrette både rekrutteringen og fastholdelsen af de frivillige.

Inspiration

4.1. Frivillige motiveres af noget forskelligt. Brug aktivt de forskellige frivillighedstyper til at få en bredere forståelse for de frivilliges motivation.

4.2. Anerkend de frivilliges engagement og giv løbende evaluering og feedback på deres indsats.

4.3. Giv de frivillige mulighed for at evaluere deres oplevelser hos jeres spillested eller festival.

4.4. Vær personlig i kontakten med de frivillige. Alle der hjælper med arrangementet har en vigtig rolle, og dette bør være tydeligt i dialogen.

4.5. Skab fællesskabsfølelse ved at tale om ”vi” og ”os” frem for ”jeg” eller ”mig” eller specifikke grupper og ledere.

4.6. Lad evt. de frivillige se koncertprogrammet før det offentliggøres eller samtidig med, at pressen informeres. Det kan skabe en følelse af eksklusivitet.

4.7. Arranger kick-off arrangementer for medarbejdere og frivillige, eksempelvis i forbindelse med rekrutteringen af nye frivillige, ved offentliggørelse af programmet eller i løbet af året.

4.8. Lad de frivillige tage del i beslutningsprocesser, eksempelvis ved at arrangere udflugter, hvor alle kan tage del i strategiarbejdet og lægge fremtidsplaner.

4.9. Støt op om, at de enkelte områders grupper af frivillige laver arrangementer internt i gruppen.

4.10. Stræb efter at give udfordrende opgaver til de frivillige og tildel løbende mere ansvar.

4.11. Invester tid til at udvikle gode retningslinjer for håndtering af frivillige, således at der skabes et godt miljø.


Tilbage til Frivilligguide