FAQ omkring COVID-19 og arrangementer

Nyheder – 06 marts 2020

Opdateret d. 6 marts. 2020

Hvad siger myndighederne?

Statsministeren har opfordret til at arrangementer med over 1.000 deltagere flyttes eller aflyses. Statsministeren har uddybet, at det er en opfordring man fra myndighedernes side forventer bliver efterlevet.

Hvor kan jeg finde mere information?

Ved spørgsmål kan Sundhedsstyrelsens Hotline kontaktes på telefon 70 20 02 30. Myndighederne har også samlet relevant information på hjemmesiden www.coronasmitte.dk

Hvor lang en periode er der tale om?

Opfordringen til at flytte eller aflyse større arrangementer gælder fra fredag d. 6. marts og i udgangspunktet marts måned ud.

Hvad menes der med 1.000 deltagere?

Ifølge Sundhedsstyrelsen betyder det, at de 1.000 deltagere skal være samlet på samme tid til arrangementet.

Skal koncerter med mindre end 1.000 deltagere flyttes eller aflyses?

Nej. Ved arrangementer med færre end 1.000 deltagere opfordrer myndighederne til, at man som arrangør forholder sig til om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.

Hvordan kan man som arrangør vurdere smitterisikoen?

Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, som er samlet, samt den fysiske afstand i mellem deltagerne under arrangementet. Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Risikoen kan også vurderes i forhold til målgrupper, hvor især ældre og svagelige er mere udsatte end børn og unge. Det kan også have betydning, om der forventes at være udenlandske deltagere i arrangementet.

Hvad kan jeg som arrangør gøre for at forebygge smitte ved koncerter?

Myndighederne har udarbejdet følgende råd og vejledning, som kan medvirke til at forebygge smitte.