Et alsidigt hold Live Talenter

Nyheder – 14 august 2018

Live Talent 2018 holdet.

Lørdag den 11. august forløb første kursusgang på Dansk Lives indsat for mangfoldighed i musikbranchen og talentudvikling, Live Talent. 20 unge talenter vil over seks kursusgange blive introduceret til livemusikbranchen og få et netværk. De unge kommer fra hele landet b.la. Flensborg, Thy, Vordingborg, Vejle, Odense, Svendborg, Frederiksberg mv. fik på det første kursusforløb en introduktion til livesektorens aktører, myndigheder, musiklivets organisationer samt en introduktion til Live Talent og Dansk Live.
Maren Astrup, kommunikation - og souschef i Dansk Live lagde ud med at præsentere organisationen og dens medlemmer samt visionen for indsatsen og de mange aktiviteter.

Som introduktion til livesektoren lagde sekretariatsleder ved Dansk Live, Esben Marcher, ud med at gennemgå relevante samfundsaktører man som arrangør støder på i planlægningen af live-arrangementer. Det lagde op til en længere snak om hvordan man bedst organiserer sig i målet om lettest at imødekomme de forskellige aktører. Her blev blandt andet vendt fordele og ulemper ved foreninger, fonde, iværksætterselskaber og enkeltmandsvirksomheder.

Live Talentholdet samlet med kursusleder Mai Young og projektkoordinator Alexander Rastén

På anden del af kurset skal deltagerne på talentforløbet arbejde med deres læring fra formiddagen, i relation til egne projekter. Deltagerne kommer fra hele landet og er involverede i forskellige områder af livebranchen - fælles for dem alle er, at de brænder for musik og gerne vil arrangere koncerter i deres lokalområder. Nogle har arrangørerfaring og sætter koncerter op, nogle er engagerede i spillesteder som Stars, Stengade, Gimle eller Musikhuzet, andre har startet eget management eller booking og andre igen er grønne i feltet, med mod på at starte noget. Arrangør-engagementet var for alvor synligt og der blev præsenterede og udvekslet mange projekter og idéer.

Deltagerne diskuterede blandt andet manglende kulturudbud uden for de danske storbyer og præsenterede nuværende samt fremtidige idéer på hvordan nye typer live-arrangementer kan mangfoldiggøre musiklivet i deltagernes egne lokalområder.

Mange af deltagerne startede i musikbranchen som frivillige, og der blev med stort engagement diskuteret hvordan man skaber bedre forhold og større inddragelse af frivillige på spillesteder og festivaler. Dette skete i håbet om at kunne skabe flere vækstlagsrelevante koncertarrangementer med større inddragelse af den lokale frivillig- og musikkultur. Herunder var det store fællestræk et ønske om at præsentere arrangementer med større grad af medskabelse og diversitet på tværs af alder, køn, kultur og genre.

Sidst, men ikke mindst diskuterede deltagerne ansvar for personligt helbred i musikbranchen. Der var et fælles ønske om større socialt ansvar i musikbranchen, herunder at deltagernes egen fremtidige musikkarriere snarere skal foregå på arrangørernes end på branchens præmis.  

Deltagerne skal i forløbet arbejde med et fælles livekoncept som de sammen skal udforme henover de næste tre måneder. Det er en klar mulighed for at målrette og eksekvere de mange gode idéer, der var blevet udlagt gennem dagen.

Live Talent forløber over seks kursusgange. Læs om hele kurset her:Live Talent

Næste kursusgang, den 25. august, skal deltagerne på ekskursion til Tønder Festival for at lære mere om festivalproduktion og sikkerhed til livearrangementer, og besøge festivalen. De vil blandt andet møde festivaldirektør Kirstine Uhrbrandt og blive klogere på deres egne fremtidige arrangementer samt roller i branchen.

Dansk Live vil løbende præsentere historier og indblik fra de fremtidige Live Talent forløb. Følg med her på siden, på dansk lives instagram og Facebook.   

Live Talent er støttet af Tuborgfondet.