LiveStyle Europe: Europæiske livearrangører i debat

Nyheder – 23 februar 2018

Den fælles europæiske organisation for livearrangører, Live DMA, som Dansk Live er medlem af, afholder i løbet af 2017 og 2018 en række workshops, som samler europæiske arrangører til drøftelse af aktuelle udfordringer og muligheder for livescenen.

Dansk Live har haft Mia Holm fra spillestedet Radar i Aarhus til at deltage i et forløb om spillesteders værdi for lokale myndigheder i Berlin og Bruxelles, mens Georg Rasmussen fra Click festival og Kulturværftet i Helsingør deltager i en arbejdsgruppe om publikumsudvikling og nye formater i Rennes, Frankrig.

Workshopforløbene er en del af LiveStyle Europe programmet, som er støtte af EU-midler.

Live Style Europe (LSE) is a building capacity program that aims to empower music venues and festivals, as well as regional and nationals live music umbrella associations by providing them with skills and tools for an easier adaption to the evolutions of the live music sector. LSE strives to structure the live music sector and to enhance the visibility of music venues all over Europe.

In order to achieve its goals, Live DMA focuses on collaborative actions such as peer-to-peer learning, exchanges at the European level among the members and with partners, and a mutualized communication strategy.

Læs mere om workshops fokuseret på Audience Development HER

Læs mere her om The Value of Live Music Venues To Local Authorities.

Følg med her på sitet eller på Live DMAs hjemmeside, for mere information om resultatet af arbejdsgrupperne.