Et efterårsseminar med ny viden, fagligt indhold og netværk

Nyheder – 17 oktober 2018

Dansk Live afholdt sit årlige efterårsseminar i Kedelhuset i Silkeborg, den 4. - 6. oktober. En weekend med et tætpakket program, med faglige input, dialog og netværk. Seminaret er det ene af to årlige medlemsfora, hvor Dansk Lives medlemmer, livearrangører fra hele Danmark, samles til erfaringsudveksling, inspiration og snak om stort og småt i branchen.

TORSDAG DEN 4. OKTOBER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik inviterede til drøftelse af støtte for de honorarstøttede og regionale spillesteder

Torsdag havde Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik inviteret til møde med spillesteder, kommuner og musikorganisationer med det formål at drøfte kunststøtten og for at tage input med tilbage til det musikpolitiske arbejde i udvalget. De forestående forhandlinger om den såkaldte musikhandlingsplan blev naturligvis berørt, og ligeså vel som at Dansk Live ikke har fået en tilkendegivelse på udviklingen, kunne musikudvalget heller ikke berette nyt herom.   

Læs kommentar om Musikhandlingsplan HER.


Fra mediehåndtering til nye tendenser i unges alkoholvaner

Indledningsvist gav Culture Works et indblik i mediehåndtering med udgangspunkt i deres eget strategiske arbejde med sociale medier og forskellige platforme.

To øvrige spor fulgte op på gårsdagens møde med projektstøtteudvalget for musik, i et spor for regionale spillesteder og et for de honorartøttede.

Teresa Moore fra A Greener Festival skød Dansk Lives ambition om et øget fokus på bæredygtighed i gang med en intro til organisationens arbejde med at mindske miljøbelastning i forhold til især affaldshåndtering og madspild.

Kan vi imødekomme en ny alkoholkultur?

Fra Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen fik deltagerne to spændende oplæg om nye tendenser indenfor unges alkoholkultur. Udfra en antropologisk tilgang har Kræftens Bekæmpelse undersøgt hvordan unge agerer i en ungdomskultur med normer, ritualer og hvad der hører med af fest, venskaber og identitet.

Tendensen peger mod at en øget gruppe af de unge fravælger alkohol, og at det kan være vanskeligt at passe ind i sociale sammenhænge.
Det blev drøftet med spillestederne og festivalerne, hvordan man kan understøtte en inkluderende festkultur, hvor der også er plads til de som fravælger alkohol. Et bud som blev vendt, var alternativer til alkohol på barkortet og flere "alkoholfrie" rollemodeller.

Læs mere om efterårsseminar 2018 HER