Efterspørgsel på mere frivillighedsfokus

Nyheder – 12 oktober 2018

Efterårsseminaret i Silkeborg blev en anledning til at genbesøge emnet omkring frivillighed, som selvsagt fylder meget i livemiljøet. Vi havde på dette spor fokus på fastholdelse, der er helt centralt i arbejdet med frivillighed. Det affødte en spændende snak om udfordringerne i arbejdet med frivillige på spillesteder og festivaler.

Når man taler om fastholdelse får motivation selvsagt særlig opmærksomhed, og det gjorde det også på seminarsporet om frivillighed på efterårsseminaret i Silkeborg. Sif Lind-Olesen fra Forbrændingen startede ud med et kort teoretisk oplæg om hvad motivation er for en størrelse og de årsager, der kan ligge til grund for at frivillige motiveres for at lægge en indsats. Derpå arbejdede spordeltagerne med en konkret case, hvor spordeltagerne i grupper identificerede motiverne hos en ung fiktiv person, efterfulgt af en fælles opsamling. Dette affødte en interessant snak om, hvordan medlemmerne kan arbejde med de forskellige motivationer de frivillige måtte have og de udfordringer spordeltagerne har i arbejde med frivillige. Særligt udfordringerne ved at skabe motiverende strukturer, der kan fastholde en yngre målgruppe af frivillige, var et varmt emne.

I tråd med det var der et ønske blandt medlemmerne om, at blive klædt på med facts og viden om, hvordan frivilliglandskabet bugter sig iblandt den unge generation anno 2018. Et forslag lød i forlængelse heraf at holde en workshop, hvor de unge selv var til stede og kom til orde, for at få deres perspektiv på sagen.

Frivillighed er en kompleks størrelse og det blev klart, at der ikke findes noget "quick fix", når det kommer til frivillighed. Hvad der virker ét sted, virker ikke nødvendigvis et andet. Derfor er måden, man arbejder med frivillige og motivation på, også afhængig af hvilken kontekst, der er tale om. Behovet hos medlemmerne er desto større for at dykke endnu mere ned i emnet omkring frivillighed og få nogle konkrete værktøjer til, hvordan man kan arbejde med udvikling af bæredygtige frivilligmiljøer ude på de enkelte spillesteder og festivaler.

Af den grund efterspurgte deltagerne konkrete værktøjer til det videre arbejdet med frivilligheden ude på spillestederne og festivalerne. Tillige var der ønske om, at der blev arrangeret en hel seminardag med rigeligt tid til at gå i dybden med frivillighedsemnet, opdelt efter om man repræsenterer et spillested eller en festival.

Medlemmerne efterspurgte generelt et forum for udveksling af erfaringer og idéer til håndteringen af frivillige. I dette forum skulle der gøres plads til, at de gode cases hos medlemmerne kunne komme frem i lyset til inspiration medlemmerne imellem. Dansk Live har et stort ønske om at imødekomme medlemmernes ønsker og behov og er allerede gået i tænkeboks omkring, hvordan frivillighed kan komme til at fylde mere til kommende medlemsarrangementer.

Ønsker man at dykke mere ned i litteraturen, der blev anvendt på seminarsporet kan vi anbefale:

Boll, Frederik C, Alsted, Nana G. & Hald, Jakob M. (2015): "Frivilligkoordinering - hvorfor og hvordan?" (og de tilhørende håndbøger)

Habermann, Ulla (2007): "En postmoderne helgen?"

Desuden findes der nogle rapporter på området:

Denne rapport af "SFI - det nationale forskningscenter for velfærd" er en landsdækkende undersøgelse af frivillighed i Danmark (perioden 2004-2012).

Den seneste rapport på frivilligshedsområdet generelt er udarbejdet af "Center for frivilligt socialt arbejde" og kan læses her.

Desuden er her en tendensrapport om frivilligheden blandt unge i alderen 16-29 år, hvilken også er udarbejdet af "Center for frivilligt socialt arbejde".