Efterårsseminar 2018 fortsat....

Dansk Lives efterårsseminar bød også på en smuk sejltur på Silkeborgsøerne. Herefter stod eftermiddagen på debat om urbane artister i det danske livemiljø, en gennemgang af statistik og data fra spillestederne og værdien heraf, samt debat om det voksende fænomen Secondary Ticketing. Lørdagen indledtes med en talk fra organisationen Keychange som fokuserer på ligebalance i musikbranchen, efterfulgt af tre faglige spor: en præsentation af praktiske eksempler fra arbejdet med bæredygtighed, frivillighed og sikkerhedsarbejdet. Seminaret afsluttedes med en debat om tobak i fremtidens livemiljø.

Urbane og hip hop artister i det danske livemiljø
Dansk live havde inviteret fem repræsentanter fra booking og agentsiden af branchen til at debattere hvordan man booker artister fra den nye danske hip hop og urban scene og undergrund. Flere spillesteder har oplevet, at det er en vanskelig genre at arbejde med, af forskellige årsager så som sikkerhed for publikum, artister og medarbejdere. Omvendt har miljøet oplevet ikke at blive imødekommet eller ikke følt sig hjemme i det mere traditionelle danske livemiljø. Panelet viste, at der er mange nuancer i debatten.

Debat om urbane artister. Fra højre: Louise Leitner(disco:wax), Jesper Frydenlund (3rd Tsunami), Ali Sufi (Heritage), Alavaro Urquizu (Ico) og Chilie Bruun (Copenhagen Records).

Alvaro Urquizu (ICO Concerts) lagde ud med at forklare, at der gælder de samme tendenser for danske såvel som internationale urban og hiphop artister. Internationale artister er ligeså flygtige. Aflyste koncerter og flybilletter. Indenfor genrern er Man inviterer hele sit crew med ind. Der er et behov for at vise at man har opnået noget godt. En løsning ville være at afmystificere backstage-området for både artister og crew. I virkeligheden er det ikke særligt fedt hangout sted.  

Før koncerterne bør man være i dialog med artister og forklare dem at deres optræden er et arbejde hvori man ikke tager sine venner med. Det er hurtigt ind på et spillested og derefter ud igen og feste. Ældre artister begynder at forstå at det er dårligt for deres karriere. Hvis ikke de opfører sig tjener de ikke gode penge. De har også et behov for at vise at de er blevet mere modne.

Single eller album artister?

Chilie Bruun Andersen (Copenhagen Music) arbejder med artister som Gilli, Suspekt og TopGunn mm.Hun definerer to grupper af artister. Album artister og single artister. Single artister kan få en pludselig karriere og har ikke et større bagkatalog. De kan levere masser af shows på 15-20 min. Single artister har ofte ikke så stort et katalog til spillesteder. De ender på natklubber. Muligvis er formatet på spillesteder med 45 min længde et dårlig match for disse single-artister. 

Chilie fortæller endvidere hvordan hun kan se et mønster der indebærer et kort indløb på billetsalget. Man kan ikke planlægge en turne et år frem. Det er en timings ting. Man behøver ikke have en turne i salg et år inden. Det matcher dårligt med spillesteder der lægger programmet et år forinden.

Urban artister er sporadiske. Det gør det svært at planlægge langt ud i fremtiden. 

Chilie fortalte endvidere, at det er vigtigt at komme helt tæt på disse artister som manager, og have en god dialog med arrangørerne, så hun på den måde skaber tryghed for både artist og arrangør. Fedt at kunne samarbejde tæt med label, artister og arrangører. Dialogen er altafgørende.

Ali Sufi fra Heritage, sublabel til Sony Music, arbejder primært med mindre urban artister, og mange af de fra den nye urbane/hip hop scene som vinder frem disse år. 

"Artisterne er ofte drenge fra gaden der havde lavet lyssky aktiviteter hvis ikke de havde været artister" fortæller Ali Sufi.

Ali arbejder typisk med artister der ikke har en uddannelse. Dårligt nok afsluttet folkeskolen. Men de har et kæmpe musikalsk talent. Han ser sit arbejde som hands-on integrationsarbejde. Artisterne er folk der ikke har haft en karrieremulighed. Pludselig kommer denne jobmulighed gennem musikbranchen. De kan få et normalt liv med ærlig tjente penge.


  Det skal ikke ses som et band eller en artist. Men de har et kæmpe musikalsk talent. Det er crews hvor kun få laver musik. Det er kollektiver der hænger sammen. De enkelte musikere er på en rejse men holdet omkring følger med. Det er en rejse man tager sammen. De oplever noget og fortolker det sammen efterfølgende.


 Artisterne har et behov for at opleve det med deres bagland. De kigger også på hinanden og andre crews. De laver musik på kryds og tværs. Ali forklarer yderligere, at der er en stor grad af samarbejde og integration mellem crews.

Debatten belyste de forskellige perspektiver der er i at arbejde med en ny slags artister, som fungerer på en anden måde end tidligere, både hvad angår fordmidling, miljø, publikum og koncert set up. Der blev åbnet for en dialog, som både panel og arrangører var meget interesserede i at bygge videre på.

SECONDARY TICKETING

Secondary Ticketing, panel fra venstre: moderator Signe Tobiassen, Jakob Lund (Ticketmaster), Jakob Steenstrup(Forbrugerrådet Tænk) og Ditte Sig Kramer (Vega).

 
Èn af branchens store udfordringer i dag, er det stigende udbud af platforme for gensalg af billetter, enten lovligt eller ulovligt. For arrangørerne er det en udfordring, hvis de ikke har en pålidelig kilde til salg at billetter, hvor publikum kan stole på, at de køber en valid billet til den pris den er udbudt til.

Dansk Live havde inviteret et panel bestående af Jakob Steenstrup fra Forbrugerrådet Tænk, som i samarbejde med en lang række aktører, heriblandt Dansk Live, kørte en kampagne mod ulovlige billetter i foråret 2018. Derudover var Jakob Lund fra Ticketmaster og Ditte Sig Kramer fra VEGA med til at drøfte problematikken, det hele kyndigt modereret af Signe Tobiassen BA Music Management/RMC og med speciale i billetmarkedet.

VEGA har som spillested haft problematikken inde på livet, som Ditte forklarede, bruger de uforbeholdent meget tid på ulovlige billetter og falske sider, i det publikum har oplevet at gå forgæves til koncert, når billetten har været solgt to, tre eller op til 30 gange. Publikum vil altid opfatte arrangøren som den der har problemet og er ikke vidende om diverse mellemled i købet af en billet. Tænk kunne uddybe, at det var den samme problematik de har hørt fra forbrugerne - problemet er stort, og ikke kun i henhold til koncerter men også andre store events og sportsbegivenheder. Forbrugerrådet Tænk arbejder på at få politikerne til at tage handling.
Ticketmaster har som en stor billetudbyder en interesse i, at billetmarkedet er gennemskueligt og at forbrugeren har tillid til deres tjenester, samtidig erkender han, at der er et marked i udvikling. Med nye teknologier, forretningsmodeller og en konstant optimering, kan markedet have ændret sig væsentligt indenfor få år.
Et samlet panel var enige i, at forbrugerne skal kunne gennemskue billetsalgssituationen, hvor kommer billetten fra og hvad ligger der i prisen?

LØRDAG
Lørdag rundede seminaret af med først en præsentation af Francine Gorman fra organisationen Keychange, hvis formål er at skabe mere ligestilling og en bedre balance i musikbranchen. Det gør de ved at opfordre festivaler til at signe sig op på ambitionen om at have 50/50 line-up af mænd og kvinder på festivalplakaten senest i 2020. Det er blandt andet festivaler som Repeerbahn, Way Out West og Iceland Airwawes som står bag initiativet og pr. dags dato har over 100 festivaler signet op til denne ambition. Francine forklarede modellen og hvad det krævede at blive medlem, og at organisationen bakker op om initiativer og forsøger at hjælpe festivaler med at nå deres mål, men at man altså ikke straffes, hvis man ikke lykkedes. Fra publikum lød opfordringen til også at få spillesteder med i ordningen, hvilket Francine kunne bekræfte var en opfordring de fik fra mange, som organisationen arbejder videre på.

Herefter fulgte tre spor om frivillighed, bæredygtighed og festivalsikkerhed.

Seminaret lukkede med en debat om tobakrygning i fremtidens livemiljø. Antallet af unge rygere stiger og flere steder vil myndighederne forpligte arrangører til at bidrage til at begrænse antallet af nye rygere, men hvordan stiller det arrangørerne. I panelet var Mette Lolk Hanak fra Kræftens Bekæmpelse, Jette Skive (DF) byrådsmedlem i Aarhus Kommune og Otto Ohrt sunhedschef i Aarhus Kommune.

Kræftens Bekæmpelse ville opfordre livebranchen og festmiljøet som sådan til at markere et standpunkt og gå forrest i kampen mod tobakken. Det blev indvendt fra salen, at det er et større samfundsanliggende og at det bør påligge politikere og være en lovgivning som rammer alle og ikke kun bestemte grupper, ellers vil kunderne købe deres tobak andre steder.