Efterårsseminar

Arrangementer – 21 januar 2021

Dansk Live Efterårsseminar Kilde: Dansk Live

I efteråret samler Dansk Live medlemmerne til to dages seminar med fokus på relevante oplæg, paneldebatter og workshops, der giver nøglepersoner blandt medlemmerne konkret viden på udvalgte områder som frivillighed, booking, bæredygtighed, sikkerhed, PR og kommunikation og salg.

I uformelle rammer giver efterårsseminaret medlemmerne mulighed for at tilegne sig viden og netværk. Her deltager alt fra bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere til frivillige, og for hver især er der mulighed for masser af kompetenceudvikling. Der er også dedikerede møder til henholdsvis festivaler, spillesteder og nye arrangører, hvor medlemmerne i fællesskab kan drøfte udvikling og problemstillinger.

På Efterårsseminaret vil det også være muligt at deltage i fokuserede netværksmøder, der inviterer til drøftelse af konkrete emner med ligesindede. De tre netværksmøder afholdes med fokuserede målgrupper: Bestyrelsesmedlemmer, ledere samt medarbejdere og frivillige.


Efterårsseminar 2022

Dansk Lives Efterårsseminar 2022 afholdes d. 28.-29. oktober på BASTIONEN i Nyborg.

Læs mere om Efterårsseminaret 2022 her.