Dispensation til Forbrændingen

Nyheder – 06 februar 2019

Kulturministeren har valgt at give Forbrændingen dispensation fra ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling pga. køn, således at Forbrændingens planlagte program "Kvinder i Centrum" kan gennemføres med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Forbrændingens ansøgningen til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik blev i første omgang sat i bero, men genoptages nu.

Der er i dispensationen lagt vægt på, at Forbrændingens formål med initiativet er at bidrage positivt til, at flere kvindelige artister bliver booket til at spille på Forbrændingen og dermed bidrager til, at kvindelige artister i højere grad eksponeres og opleves.

Et behov der blandt andet er underbygget med tal fra Dansk Lives undersøgelse fra 2017 ”Diversitet i musikbranchen – mod en bedre kønsbalance”.


Tilfredshed med sagens udfald

Fra Dansk Lives side er der tilfredshed med sagens udfald og ros til ministeren.

Som branchens egen undersøgelsen fra 2017 viser, er kønsbalancen skæv. Skal ubalancen udfordres, må der flere kvindelige forbilleder til for de spirende talenter i musikskolerne, i øvelokalerne, på uddannelserne og foran computeren derhjemme. Her kan forbrændingens initiativ være en vigtig del af udviklingen.

siger Esben Marcher fra Dansk Live og tilføjer

Ministeren skal have ros for at engagere sig i sagen. Det er tydeligt, at arbejdet der ligger til grund for dispensationen er grundigt udført og at alle sten er blevet vendt.

Dansk Live repræsenterer en lang række forskellige arrangører og et initiativ som Forbrændingens er naturligvis ikke for alle. Ikke desto mindre er det prisværdigt, at de arrangører, der engagerer sig i at påvirke et område af musikbranchen, rent faktisk kan få lov til at gøre det.


Om Forbrændingen

Forbrændingen er vestegnens spillested, og præsenterer ca. 80-100 koncerter om året med alt fra nye upcoming-bands til de store danske artister. Forbrændingen drives af Foreningen Bag Forbrændingen, og har eksisteret siden 1996. Med projektet "Kvinder i Centrum" booker Forbrændingen i 2019 udelukkende artister og bands, hvori de tegnende profiler er kvinder.