​Overblik: De vigtigste hjælpepakker

Nyheder – 23 marts 2020

Foto: Mathias Nielsen

Få et hurtigt overblik over den senere tids initiativer og hjælpepakker med alt fra kompensation for aflyste arrangementer til regler for sygedagpenge.

Der er kommet mange initiativer og hjælpepakker i løbet af de sidste to uger. Hvis du har du tabt overblikket, så har vi her samlet de vigtigste ordninger, man som medlem kan eller bør forholde sig til. Samlet er der lagt op til at give hjælp for 286,7 mia. kr. fra statens side.

Kompensation for aflyste arrangementer
Der er indført en puljeordning på 91 mio. kr., til at kompensere arrangører, der har måttet aflyse koncerter eller lignende med over 1000 deltagere i perioden 6. marts til 31. marts. Ansøgningen åbnede d. 20. marts.

Nye betalingsfrister for skat og moms
Regeringen har valgt at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for moms, A-skat og AM-bidrag i april, maj og juni. Betalingsfristerne for moms og B-skat for små og mellemstore virksomheder er ligeledes blevet udskudt.

Lønkompensation
Sammen med arbejdsmarkedets parter er der aftalt en stor lønkompensationsordning til arbejdsgivere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt. Ordningen kan anvendes af private virksomheder i perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020. For at være omfattet af ordningen skal en virksomhed stå overfor afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ordningen omfatter både timelønnede, funktionærer, fuldtids- og deltidsansatte, som er i et bestående ansættelsesforhold. For funktionærer, kan virksomheden modtage 75 procent af den aftalte løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. For ikke-funktionærer kan virksomheden modtage 90 procent af den fulde løn, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned. Lønmodtageren skal undervejs anvende ferie/afspadsering på i alt fem dage i kompensationsperioden. Det vil undervejs være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts og det forventes at man kan ansøge fra medio uge 13.

Øgede udlånsmuligheder
Regeringen har besluttet at frigive den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer. Det betyder, at den finansielle sektors udlånskapacitet blev øget med 200 mia. kr. ekstra. Der er dertil indført garantiordninger til små og mellemstore virksomheder samt virksomheder, der er særligt hårdt ramt af krisen.

Selvstændige og freelancere
Der gives mulighed for støtte på op til 23.000 kr. om måneden til selvstændige og freelancere. I tillæg er der mulighed for en delvis dækning af faste udgifter tl fx husleje, renteudgifter og leasingudgifter (fra 25-80%) i virksomheder med stort omsætningsfald.

Regler for sygedagpenge
Reglerne for sygedagpenge er justeret, så arbejdsgivere får refusion fra dag 1, hvis medarbejderen er syg eller i karantæne på grund af smittefare. Derudover lempes vilkår for modtagere af dagpenge og sygedagpenge.

Flere offentlige indkøb
Endelig er det meldt, ud at der bør ske flere indkøb fra det offentlige.


Læs mere om de forskellige hjælpepakker på www.virksomhedsguiden.dk