Årsmødet 2018 gik i dybden med det medlemsfaglige

Spillestedet Tobakken i Esbjerg.

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Dansk Lives Årsmøde 2018 blev afholdt i flotte rammer på Tobakken i Esbjerg og stod som altid i medlemmernes tegn. Her følger en lille opsummering af weekendens omfattende program. Foto: Morten Fog.

DSCF3638.jpg#asset:1261


Fredag den 20. april var der generalforsamling og organisationen skulle sige farvel til vores dygtige formand gennem fire år, Poul Martin Bonde, SmukFest, som skal hellige sig formandsskabet for den store festival i Skanderborg.

DSCF3685.jpg#asset:1262


Der blev valgt ny bestyrelse og den nye formand blev Lars Sloth, spillestedsleder på Gimle, Roskilde og tidligere næstformand i Dansk Lives bestyrelse. 

Den øvrige bestyrelse består af:  

 • Maria Theessink/Tønder Festival
 • Henrik Bondo Nielsen/Roskilde Festival,
 • Ditte Sig Kramer/Vega
 • Lars Charlie Mortensen/Jelling Musikfestival
 • Jens Ole Hvid Amstrup/Arena Nord/Det Musiske Hus
 • Ida Bjørn Jensen/Huset-KBH
 • Anne Thorø Nielsen/Studenterhus Aarhus
 • Carsten V. Nielsen/Train.

Dansk Lives nye bestyrelse: Carsten V. Nielsen/Train, Anne Thorø Nielsen/Studenterhus Aarhus, Lars Charlie Mortensen/Jelling Musikfestival, Henrik Bondo Nielsen/Roskilde Festival, Ida Bjørn Jensen/Huset-KBH, Ditte Sig Kramer/Vega, Jens Ole Hvid Amstrup/Arena Nord/Det Musiske Hus, Maria Theessink/Tønder Festival, og formand Lars Sloth/ Gimle. Foto: Morten Fog.

Regionalt udviklingsfokus og kultur

Indledningsvis bød Tobakkens Leder, Jan Mols, velkommen til spillestedet og fortalte lidt om udviklingen siden etableringen i 1996. Herefter bød May-Britt Andrea Andersen, Formand for Kultur & Fritidsudvalget, officielt velkommen til Esbjerg og berettede om byen og områdets kulturindsats. Karsten Rieder fra Erhvervsudvikling Esbjerg fulgte op på vegne af erhvervslivet og gav et historisk view over Esbjergs 150-årige udvikling, herunder den markante udvikling fra fiskerleje, til industrihavn og nu vindenergi- og offshore-centrum. Han lagde også vægt på, at de ambitiøse udviklingsmål for Esbjerg er dybt afhængige af en tilsvarende udvikling af et rigt og mangfoldigt kulturliv, der kan gøre det attraktivt at flytte til byen og kommunen. Endelig sluttede Kirstine Uhrbrand, direktør i Tønderfestivalen af med at fortælle om de mange spændende koncertarrangører, der med stærke folke- og metalmusikfokus, har præget området ved vadehavet.

 


Kirstine Urhbrand fortæller om musikscenen i Vadehavsområdet.

Kulturminister Mette Bock: Musik er fortællinger om fællesskab

Kulturminister Mette Bock holdt en veloplagt tale, som indeholdte ros til de danske livearrangører og samtidig en opfordring til at bidrage til det fremtidige musikpolitiske arbejde.

”I er mange og I jo over det hele” sagde kulturministeren blandt andet – en meget reel betragtning da Dansk Lives medlemsskare fordeler sig over hele Danmark.

Hun pointerede, at livemusikken spiller en stor rolle i regionalt, lokalt og nationalt perspektiv og refererede fra sin tid som direktør for Muskelsvindsfonden/ Grøn koncert til det gode samspil mellem arrangører, musikere og frivillige.

Kulturen er ikke kun flødeskum man kan investere i når alt andet er klaret, sagde kulturminsteren. Det er en investering i udviklingen af et lokalområde. Det er investering i bosætning som er meget væsentlig, og der er en stigende fornemmelse af dette.

Mette Bock sluttede af med en opfordring til livearrangørerne, om at fortælle hvad kulturen gør og kan fortælle om at være borger og menneske. Fællesskaber som vi har brug for i det moderne samfund. Den fortælling skal fylde mere.

Kultuminister, Mette Bock (LA) og moderator, Anders Bøtter.

Publikumsadfærd i lyset af #metoo

Efter kulturministerens besøghavde vi inviteret et panel bestående af Michel Bainz/Amnesty International, Christina Bilde/Roskilde Festival, Joppe Pihlgren/ Svensk Live og Helle Jacobsen/Amnesty International til at fortælle om deres arbejde med og perspektiv på hvordan man kan arbejde med og forholde sig til problematikker omkring sexisme og grænseoverskridende adfærd der kan opstå til koncerter, på festivaler og i nattelivet generelt.

Michel Baiz fra Amnesty International lagde ud med at fortælle om Amnestys tilgang til unge og adfærd:

"Som regel er baggrunden for dårlig publikumsadfærd, nogle typiske opfattelser man er blevet opdraget med. Her undersøger Amnesty International hvad er det for nogle mekanismer der ligger bag."

Han forklarede endvidere at vejen frem er, at alle i det her miljø, er bevidste om den gråzone der findes ved overgreb og derfor kan navigere i den. Det handler om at sende et positivt signal omkring, at man gerne vil passe på hinanden. Det kan bidrage til at man udvider sin forståelse af hvorvidt der er et problem. Det første skridt er erkendelsen og at kunne se problemet og forstå det.

Helle Jacobsen fra Amnesty uddybede med, at de fleste situationer med overgreb handler om problemer generelt i samfundet og ikke specifikke problemer under festivaler og på spillesteder. " Der bliver ikke undervist ilyst og grænser i skolerne. Kun sygdomme og prævention. Undervisningen handler ikke om grænselandet derimellem. Her kan festivaler noget særligt. Man kan komme ud og tale med folk. Det er vigtigt at tale i et sprog som kan forstås. Vi ser Sverige som et foregangsland."


Fra Roskilde Festival kunne Christina Bilde, talskvinde og strategisk kommunikationschef berette, at:

"Roskilde Festivals indsats generelt hviler på et ønske om at påvirke samfundet udover livescenen. Festivalen har en størrelse der kan gøre det. Kombinationen af alkohol, en gennemsnitlig alder på 24 år og camping i 8 dage skaber en risikoarena.Roskilde Festival er et fedt frirum hvor der er trygt. Vi har ikke en voldtægtskultur og festivaler og natteliv er ikke voldtægtsbåret. Det bliver desværre meget hurtigt en fortælling der løber løbsk. Det er vigtigt at huske at problemer i omverden også præger festivallivet".

Roskilde har mange sideløbende initiativer i gang, som handler om dialog og samtale med det unge publikum, med blandt andet workshop om samtykke og besøg i lejrene. Mange organisationer og aktører er involverede i at samle og dele viden, som også kan bruges på et bredere samfundsmæssigt niveau.


Joppe Pihlgren, Svensk Live gav et indblik i området i Sverige og hvordan man arbejder tæt sammen med myndigheder og politi om oplysning og forebyggelse.

Han fortalte desuden, at statistik viser at antallet af seksuelle overgreb er mindre på festivaler end i resten af samfundet. "Vi må arbejde med problemet dog. Vi skal forbedre verden med mere livemusik. Når en masse mennesker samles med et budskab. Vi kan gå foran med problemløsningen i samfundet via hele publikum og ved hjælp at livemusikken."  var budskabet fra vores svenske søsterorganisation. 

Derudover påpegede han, at det er vigtigt at definere hvad man som arrangør har af værdier, når man taler om tryghed og sikkerhed. I Sverige har man et samarbejde mellem sexoplysning, politi, lægestyrelsen og Svensk Live: 

"Vi har lavet en samarbejdsgruppe idet alle involverede aktører vil have samme ting - Tryghed og sikkerhed. Det er vigtigt at involvere alle parter så kan man komme rigtig langt. Politiet forstår arrangører og omvendt."

Derudover mente Joppe, at der burde være et samarbejde på tværs af skandinaviske lande. Hvis det kan gøre os bedre er det til gavn for hele livemusikken. Svensk Live opfordrer til at dele alle ideer i deres Kundskabsbank.


Michel Bainz/Amnesty International, Christina Bilde/Roskilde Festival, Joppe Pihlgren/ Svensk Live og Helle Jacobsen/Amnesty International.

Spillesteder, festivaler og frivillig ledelse - fem hovedspor

Herefter var årsmødet delt op i tre hovedspor, som gav lejlighed til at fordybe sig i væsentlige emner og problemstillinger og komme bredere omkring gode erfaringer på området og i samspil konkretisere udfordringerne.

De tre spor var:

 •  Spillestedernes udvikling – regionale og honorarstøttede spillesteder
 •  Frivillig ledelse – på tværs af både spillesteder og festivaler
 •  Festival i fokus – værdi for lokalsamfundet, myndighedsdialog, sikkerhed mv.


DSCF5212.jpg#asset:1270

DSCF5322.jpg#asset:1286DSCF5226.jpg#asset:1272DSCF5234.jpg#asset:1274DSCF5300.jpg#asset:1282


Inspirationsspor

Om eftermiddagen var der mulighed for at følge forskellige kortere spor, som kan give inspiration til livearrangørlivet:

 • Live Talent: præsentation af den nye indsats for og workshop om diversitet og talentudvikling
 • Program og rammeaftale erfaringer omkring programlægning, udfordringer med eksklusivaftaler og input til booking-rammeaftale
 • Økonomistyring for livearrangører  information om branchens skatte-, moms-, afgiftsforhold i samarbejde med RI
 • God koncertskik anno 2018 – Oplæg fra Mette Hyndig om koncertskik. Mette har indsamlet viden fra en række medlemmer ifm. sit speciale #godkoncertskik og præsenterer her resultaterne.
 • Digital strategi og markedsføring – Peter Schjødt udfordrer vores gængse måde at se på publikum i den digitale kontekst. Denne workshop blev præsenteret i samarbejde med KODA.


DSCF5718.jpg#asset:1311DSCF5592.jpg#asset:1302