Dansk Live udvider samarbejdet med Tryg Forsikring

Aftaler – 02 juli 2018

Dansk Live har indgået en aftale med Tryg Forsikring omkring udvidet forsikringssamarbejde. Det betyder, at man som medlem af Dansk Live vil kunne opnå rabat på relevante forsikringsbehov ift. løsøre, bygninger, teknik arbejdsskade og ansvar.

Aftalen giver desuden mulighed for at dække bestyrelses- og direktionsansvar, løsøre i koncerttelte, kontanter ved røveri og retshjælp. Derudover vil der være mulighed for All-risks dækning af koncerttelte, indlejede lyd- og lysanlæg samt at få udarbejdet ansvars- og arbejdsskadecertifikat til politiet.

 

Fast kontaktperson og bonus

Fremadrettet vil der være tilknyttet en fast kontaktperson for Dansk Lives medlemmer hos Tryg, som vil hjælpe med individuel analyse og afklaring af forsikringsbehov. Som forsikret hos Tryg får man desuden del i Tryghedsgruppens årlige udlodning af bonus.

Alle medlemmer af Dansk Live kan benytte ordningen. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere om mulighederne.