Lovforslag om moms på rettighedsbetalinger

Nyheder – 13 oktober 2021

Den 17. september 2021 blev et udkast til lovforslag, som vil lægge moms på rettighedsbetalinger, sendt i høring. Dansk Live har indsendt høringssvar.

Et lovforslag, der vil lægge moms på rettighedsbetalinger fra 2023 er sendt i høring. Bliver lovforslaget gennemført, vil det især ramme de momsfritagede festivaler, der årligt uddeler deres overskud til almennyttige formål. Dansk Live har indsendt høringssvar til Skatteministeriet og er nu i dialog med beslutningstagerne.

Festivalerne er som resten af livebranchen fortsat kraftigt påvirket af efterdønningerne af to års COVID-19-aflysninger og en gennemførsel af lovforslaget vil have store økonomiske konsekvenser for især de almennyttige festivaler.

Læs Dansk Lives høringssvar her.