Bylivsborgmester, Night Czar eller koordinerende funktion i by- og nattelivet?

BYLIVSBORGMESTER, NIGHT MAYOR, NIGHT CZAR … ELLER ‘KOORDINERENDE FUNKTION FOR BY- OG NATTELIVET’?

Kært barn har mange navne. I forlængelse af Dansk Lives forslag af 24-11-2016 om en Bylivsborgmester i større kommuner samt i fællesskab af mindre kommuner, har dette været drøftet politisk, især i København. Tilsvarende i London afstedkommer borgmestertitlen nogen forvirring i forhold til funktionens mandat, hvilket dog er underordnet hensigten, som fokuserer på at etablere en funktion på tværs af natteliv, kulturliv, Kultur- og Fritidsforvaltning og Teknik- og Miljøforvaltning.

Balance mellem byens puls og naboernes behov
En koordinerende funktion for by- og nattelivet skal sikre en levende og attraktiv udvikling af byen, samt varetage en tæt dialog mellem koncertarrangører, restauratører, borgere og myndigheder. Den skal kunne tale kulturmiljøernes sprog og understøttes med data og anden baggrundsviden af forvaltningerne, i en moderne balance mellem ’byens puls’ og naboernes behov for at nedbringe gener.

Calvin Harris - Foto: Thorsten Iversen

Den samlende funktion Det er vigtigt at funktionen kan operere centralt i det forvaltningsmæssige hierarki, med observatørstatus i Bevillingsnævn, Teknik- og Miljøudvalg, Kultur- og Fritidsudvalg samt med formelle relationer til Københavns Politi, Hovedstadens Beredskab og kultur- og nattelivets brancheorganisationer samt byens arrangørmiljø.

Funktionen kan således spille en samlende rolle i forbindelse med tilladelser, lokalplaner, miljø-, lydgrænser, udskænknings- og sikkerhedsreguleringer på området. Desuden som dialoginstans for alle parter, der deltager i natte- og kulturlivet – fx den kreative industri, byens borgmester og andre lokalpolitikere, restauratører, leverandører, naboer, brugere og andre med interesse i området.

Nye og mindre aktører får dermed også en lettere adgang til viden om fx tilladelser, støttemuligheder, bevillinger mv., og bidrager samtidig til, politikernes indsigt i alle aktive parter.

Offentligt-Privat-Partnerskab
Funktionen skal favne såvel frivillighed og forretning, samt kultur- og natteliv – fire aspekter der i en dansk kontekst, er nært knyttede.

Den skal baseres på et Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP), med det formål at sikre et dynamisk natteliv, et sprudlende, lokalt kulturliv og en række administrative og praktiske gevinster i krydsfeltet mellem kommunens forvaltninger, restaurationsbranchen, kulturlivet og borgerne.

OPP’et ejes af branchen og kommunen, der sammen tilvejebringer grundfinansieringen til i udgangspunktet 2½ årsværk, lidt økonomi til løbende projektansættelser og centralt placerede lokaler i indre by.

Funktionen kan således spille en samlende rolle i forbindelse med tilladelser, lokalplaner, miljø-, lydgrænser, udskænknings- og sikkerhedsreguleringer på området.

Partnerne kunne eksempelvis være Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Dansk Live, Horesta, Danske Restauranter og Caféer, Royal Arena, Tivoli, Parken, 7-Eleven – og andre interessenter i kultur- og nattelivet.

Partnerkredsen udgør den strategiske ledelse i form af en bestyrelse, som ansætter den daglige ledelse. Der etableres desuden en referencegruppe, hvor interessenter uden partnerstatus samt leverandører til- og brugere af nattelivet kan få sæde og indflydelse.

Organisationen skal være økonomisk uafhængig og non-profit. Ethvert overskud skal bruges til gavn for udvikling af virkeområdet.

Rebel på bonede gulve
En øget dialog og forventningsafstemning vil gøre dialogen smidigere og udbyttet større for alle. Funktionen bliver således talsmand for alle aspekter vedrørende natte- og kulturliv i kommunen – og omvendt.

Med branchebaggrund og moderne vinkler på myndighedsarbejde vil funktionen undertiden kunne ’sparke døre ind’ og inspirere både kommunens administratorer og det lokale kultur- og natteliv til at tænke nyt, dialog- og resultatorienteret. Det skyldes det indbyggede brobyggeropdrag, hvor funktionen mestrer begge kulturer, og varetager begge sæt interesser – med det klare mål at skabe bedre indhold, smidigere og med færre gener.

Funktionen skal være en kontinuerlig støtte til byens kultur- og natteliv og samtidig den samlede talsmandsfunktion for de kreative miljøer i byen, der kan bevæge sig hjemmevant på såvel de bonede gulve som i kulturens undergrundsmiljøer. Der er således behov for bred faglig viden om fx både teknisk koncertafvikling og om forvaltningsmæssige procedurer – og dertil at være helt skarp på resultatorienteret dialog mellem borgere, myndigheder og arrangører, så konflikter nedtrappes og løsninger findes.

Signaturevents
Foruden ovennævnte koordinerer funktionen paraplybegivenheder, temaer eller festivaler, der samler borgerne, kultur- og nattelivet, og fungerer som katalysator for kommunebranding og bystolthed.

Alle de begivenheder funktionen udvikler skal være økonomisk risikofri, ikke konkurrere med det private initiativ, men være rammesættende og udviklende til gavn for samarbejdet mellem organisationspartnerne, samt de mål og visioner der er grundlaget for funktionen.