Boder mv.

Det er vigtigt, at man som handikappet føler sig velkommen og kan få en god betjening i boderne i forbindelse med arrangementet. Samtidig kan ordentlige toiletforhold betyde meget for oplevelsen. Derfor har vi lavet en række anbefalinger omkring tilgængelighed til boder og toiletter, som man bør tænke ind ved planlægningen og indretningen.

Adgang til boden

Af hensyn til kørestolsbrugere og gangbesværede bør der være niveaufri adgang på et fast underlag til boden. Hvis der bruges paller eller lignende som underlag foran boden, bør der være en rampe op til disse. Rampen bør være mindst 1 meter bred og stigningen bør højst være på 8 cm pr. meter (kaldes også 8% stigning og kan skrives som 1:12 eller 5 grader). For at komme op på en almindelig Europa-palle, bør rampen være cirka 2 meter lang.

Hvis der er blødt underlag, f.eks. sand eller flis foran boden, bør der gennem det bløde område være en sti med fast underlag i mindst 1 meters bredde. Hvis der er særlige køområder, bør man også kunne komme gennem dem i kørestol – det vil sige på fast underlag, uden niveau-spring og med mindst 1 meters bredde.

Det kan være svært at orientere sig, hvis der er mange mennesker og man kommer i kørestol. Derfor bør der være en tydelig markering af, hvordan man som handicappet bedst kommer hen til boden. Brug et handicap-symbol, placeret højt oppe, så det er nemt at få øje på.


Disken

Der bør være en disk i lav højde, så også folk i kørestol kan se, hvad der foregår og få en god betjening. Det sænkede område af disken bør være ca. 85 cm højt, og der bør ikke være mere end 100 cm mellem kunden og personalet i boden.

Det er fint, hvis der er plads under disken, så man som kørestols-bruger kan køre forlæns helt hen til disken. Den sænkede disk bør markeres tydeligt – igen med handicap-symbol, placeret højt oppe, så det er nemt at få øje på.


God skiltning

Der bør i boden være skilte og laminerede ark, som tydeligt viser de varer, som man kan vælge mellem. På den måde kan man pege sig frem, også selv om kunden og personalet har svært ved at snakke sammen. Det er ikke bare en fordel for tunghøre, men for alle.


Betjening

Personalet i boden bør være klar til at kunne gå ud og komme kunder i møde, som af en eller anden grund har svært ved at komme hen til disken. De bør kunne præsentere varerne, tage imod bestilling, komme med varen og tage imod betaling (transportabel Dankort-terminal).

Af hensyn til folk med allergier, skal personalet i mad-boderne kunne give klar besked om indholdet i de forskellige retter, meget gerne i form af en detaljeret liste over ingredienserne. For nogle mennesker kan selv små spor af f.eks. nødder være et stort problem. Det er vigtigt, at listen er fyldestgørende – at ”dagens ret” svarer til beskrivelsen i listen.


Tilbage til tilgængelighedsguide