Ankomst og registrering

For gæster og medarbejder med handikap bør det være nemt og enkelt at foretage checkin og få bånd til sig selv og en evt. hjælper. Derfor er der i det følgende beskrevet relevante forhold i forbindelse med ankomst og registrering.


Parkering og adgang

Man bør som arrangør sikre, at der er handikap P-pladser og mulighed for at sætte folk af ganske tæt på indgange. Hvis der er mange mennesker og man ankommer i kørestol, kan det være svært at orientere sig. Derfor bør der være en tydelig markering af, hvordan man som handicappet bedst kommer frem til og væk fra de relevante adgangsforhold. Det gælder hele vejen – både fra man nærmer sig checkin til man er helt ude igen.

Brug et tydeligt handicapsymbol, placeret højt oppe, så det er nemt at få øje på adgange. Det gælder også i områder, hvor man som handicappet følger de samme ruter som alle andre. Der kan med fordel anvises vagter, som er klar til at vejlede og hjælpe folk på rette vej. Det hjælper også med til at holde et godt flow.


Lav skranke til registrering

Der bør ved registrering være en skranke i lav højde, så personer i kørestol kan se, hvad der foregår og få en god betjening. Det sænkede område af disken bør være ca. 85 cm højt, og der bør ikke være mere end 100 cm mellem personen og medarbejderen bag skranken. Det er også godt, hvis der er plads under skranken, så en kørestolsbruger kan køre forlæns helt hen til skranken.

Den sænkede skranke skal markeres tydeligt med et handicapsymbol, placeret højt oppe, så det er nemt at få øje på.

Er det ikke muligt at etablere en sænket skranke, skal medarbejderne være klar til at kunne komme folk i møde og betjene dem, mens de sidder i kørestolen.

Det skal være muligt i kørestol at køre på plant og fast underlag hele vejen frem til og væk fra skranken. Adgangsvejen skal overalt være mindst 120 cm bred og der må ikke være stigninger på mere end 10 cm pr. meter.

Husk toiletter

Det er en god ide at sikre, at der er et handikaptoilet tæt ved check-in. Medarbejderne skal kunne vise vej til toilettet.


God information

Ved ankomst bør medarbejderne kunne informere om de særlige tilbud og service til handicappede gæster, medarbejdere og frivillige som fx adgang til handikaptoiletter, særlige campingforhold, opbevaringsmuligheder for nødvendig medicin udlevering af teleslynge m.m.

Der bør også gives relevante kontaktoplysninger, hvis der skulle opstå behov for hjælp mv. undervejs.


Tilbage til tilgængelighedsguide