Affald & Ressourcer

Affald er et helt oplagt område at starte med. Festivaler og spillesteder har både gode muligheder for at øge sortering og genanvendelse, og gæsterne er klar!

Og fordi affald er involverende (alle har affald i hænderne på et tidspunkt), kommunikerer affaldssortering rigtig godt.

Benyt gerne de fælles affaldspiktogrammer som Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen har udarbejdet. De er gratis at benytte og kan hentes på www.danskaffaldsforening.dk/pi...

Inspiration

1.1 Giv gæsterne mulighed for at affaldssortere i små affaldsstationer med flere affaldsspande til de typer af affald I har, fx madaffald, plastik, restaffald.

1.2 Sørg for at have løbende dialog med renovationsselskabet/kommunen i forhold til at sikre at det sorterede affald holdes adskilt og rent faktisk sendes til genanvendelse.

1.3 Undersøg om vaskbare krus er bedre egnet end engangskrus.

1.4 Pant kan være et godt værktøj til at få en ren festival og indsamlet affald i sorterede fraktioner. Pant kan deles op i to kategorier: Pant, som gæsterne betaler for (fx 25 kr. for en ølkande), og pant, som festivalen betaler for, fx en soda/øl-billet for et krus med opsamlede sugerør.

1.5 Forbyd handouts (flyers, magasiner, nøgleringe m.v.), da størstedelen ender på jorden eller i restaffaldsfraktionen.

1.6 Sæt gerne flere affaldsspande til restaffald op end affaldsstationer. Affaldet skal først og fremmest ikke ende i naturen.

1.7 Benyt gerne de fælles affaldspiktogrammer.


Tilbage til Bæredygtighedsguide