Affald & Ressourcer

Danmark har en lidt kedelig rekord: Europamester i affald pr. indbygger. Og så er vi ovenikøbet dårlige til at genanvende affaldsressourcerne og brænder alt for meget af. Derfor er affald et helt oplagt område at starte med. Fokus bør naturligvis være på først og fremmest at begrænse mængden af affald. Det kan overvejes om elementer som plastiklåg på kaffekopper eller plastiksugerør er nødvendige eller kan undværes. Festivaler og spillesteder har desuden gode muligheder for at øge sortering og genanvendelse og gæsterne er klar!

Her er inspiration til at plukke nogle af de lavt hængende frugter:

1.1 Giv gæsterne mulighed for at affaldssortere i små affaldsstationer med flere affaldsspande til fx madaffald, plastik, restaffald.

1.2 Sørg for at have løbende dialog med renovationsselskabet i forhold til at sikre at det sorterede affald holdes adskilt og rent faktisk sendes til genanvendelse.

1.3 Brug vaskbare krus i stedet for engangskrus.

1.4 Pant er et godt værktøj til at få en plads eller spillested og indsamlet affald i sorterede fraktioner. Pant kan deles op i to kategorier: én gruppe med pantemner, som gæsterne betaler pant for samt én gruppe, som festivalen betaler pant for, hvilket kunne være at give en soda/øl-billet for et krus med sugerør.

1.5 Forbyd handouts (flyers, magasiner, nøgleringe m.v.), da størstedelen ender på jorden eller i restaffaldsfraktionen.

1.6 Sæt gerne flere affaldsspande til restaffald op end affaldsstationer. Affaldet skal først og fremmest ikke ende i naturen.