1. Gør mangfoldighed til en topprioritet

Hav opmærksomhed på at skabe mangfoldighed i hele organisationen. Fra ledelse til bestyrelse, booking, teknik, frivillige – på og bag scenen og blandt publikum. Prioritér at udarbejde en mangfoldighedsstrategi for jeres arbejdsplads. Lav evt. årlige strategier, som kan evalueres og forbedres løbende.

En mangfoldighedsstrategi kan inkludere forskellige led i organisationen. Det kan for eksempel være en strategi for at få en ligelig fordeling af køn i bestyrelsen, eller det kan være et mål om at præsentere et alsidigt musikprogram. Det kan også være en strategi for at nå et diverst og/eller ungt publikum eller få flere kvindelige lydteknikere.