Årsmødet sætter igen scenen for Netværksmøder

Nyheder – 10 februar 2020

Drøft aktuelle emner med ligesindede på netværksmøder for bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere og frivillige, når koncertarrangører fra hele landet mødes den 17. og 18. april til Årsmøde i Roskilde.

Når medlemmer af Dansk Live mødes den 17. og 18. april til Årsmøde i Roskilde bliver det igen med fokuserede netværksmøder, hvor koncertarrangører fra hele landet kan drøfte aktuelle emner med ligesindede. De tre netværksmøder finder sted lørdag den 18. april og vil henvende sig til henholdsvis bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere og frivillige.

Netværksmøder for bestyrelsesmedlemmer

Netværksmødet for bestyrelsesmedlemmer kommer til at fokusere på bestyrelsesudvikling.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for organisationens drift, strategi og finansiering. Det hører imidlertid også til kerneopgaverne at skabe værdi for organisationen og dens brugere. For mange bestyrelser kan det være en udfordring at komme systematisk omkring både kerneopgaven og ansvaret. Derfor har vi til netværksmødet engageret advokat Jens Brusgaard (Trolle Law), der vil give et oplæg om bestyrelsens rolle og ansvar samt de juridiske opmærksomhedspunkter herunder for eksempel HR-jura.

Netværksmøde for ledere

Netværksmødet for ledere kommer til at sætte fokus på stress.

Både ledere og medarbejdere i vores lille branche bliver ramt af stress. For at blive lidt klogere på, hvad stress egentlig er, hvordan det opstår og hvordan vi som ledere kan arbejde med at forebygge og håndtere det, har vi inviteret Anette Kristensen fra Modus+ til at tage os gennem en workshop, hvor vi via korte inspirationsoplæg og dialoger i mindre grupper får sat ord og handling på, hvordan vi kan arbejde med det i hverdagen.

Netværksmøde for medarbejdere og frivillige

Netværksmødet for medarbejdere og frivillige tilbyder en uformel ramme, hvor medarbejdere og frivillige på tværs af landets koncertarrangører kan mødes og dele erfaringer, gode råd og historier fra deres hverdag i livebranchen. Her genoptager vi kortspillet fra Efterårsseminaret, hvor medarbejdere og frivillige i mindre grupper diskuterer og fortæller om deres dagligdag på en festival eller et spillested, deler de bedste og de mest udfordrende oplevelser fra deres arbejde og giver hinanden gode råd og inspiration til, hvordan man griber udvalgte situationer an.

Tilmelding til Årsmøde 2020

Sidste frist for tilmelding til Årsmøde er mandag d. 16. marts 2020.

Det er muligt selv at afmelde sig Årsmødet frem til og med d. 16. marts. Ved afmelding efter tilmeldingsfristen betaler man for valgte forplejning samt eventuel overnatningen.

Arrangementet er eksklusivt for medlemmer af Dansk Live.

Det foreløbige program kan ses på eventsiden. Program og oplægsholdere annonceres løbende.

Årsmødet præsenteres i samarbejde med KODA og Ticketmaster.

Tilmelding kan ske via www.tilmeld.dk/roskilde20