Faglige spor på Årsmødet 2018

Arrangementer – 27 marts 2018

Dansk Lives traditionsrige årsmøde, retter i år lyset indad og kigger på livearrangørernes hverdag. Vi skal således beskæftige os med rammer og vilkår for spillesteder og festivaler, koncertadfærd, frivillighed og ledelse, diversitet og myndigheder mm.

Vi indleder lørdagen med et kig på regionens musik - med aktører som Tobakken i Esbjerg (hvor årsmødet afholdes), Esbjerg Rock Festival, Hagges i Tønder, Varde Open Air, Tønder Festival m.fl. har regionen et rigt musikliv som tiltrækker folk fra hele landet til gode musikoplevelser. Formand for kultur- og fritidsudvalget i Esbjerg kommune May-Britt Andrea Andersen(C) og Karsten Rieder fra Esbjerg Erhvervsudvikling vil drøfte muligheder og potentialer for udvikling af musik og kultur i en by som Esbjerg og et område som Vadehavsregionen. 

Årsmødet får efterfølgende besøg af Kulturminister Mette Bock (LA), som vil præsentere sine perspektiver på livemusikken.Publikumsadfærd i lyset af #metoo
I de senere år har der været et øget fokus på overgreb og chikane i nattelivet - i særlig grad det seneste år, hvor #Metoo-kampagnen for alvor har bragt historier om overgreb og magtmisbrug frem i både kultur, medie og andre brancher. Vi sætter fokus på god og respektfuld adfærd blandt publikum, medarbejdere og frivillige. Et panel med deltagelse af Joppe Pihlgren, sekretariatschef, Svensk Live, talskvinde Christina Bilde, Roskilde Festival samt Helle Jacobsen og Michel Banz fra Amnesty International, vil drøfte forskellige perspektiver på publikumsadfærd og grænser samt deres indsatser og erfaringer på området.

TRE FAGLIGE HOVEDSPOR
Som nævnt indledningsvist er årsmødet i år tilrettelagt, så det går i dybden med medlemmernes daglige udfordringer og vilkår. Mødet vil efter de indledende oplæg, være delt ind i forskellige spor som appellerer til festivaler og spillesteder og faglige områder som går på tværs - med mulighed for at drøfte problemstillinger og komme bredere omkring de mange gode erfaringer på området og i samspil konkretisere udfordringer.

Fra formiddagen kan man derfor vælge at deltage i følgende spor:

  •  Spillestedernes udvikling – vi deler os undervejs i hhv. regionale og honorarstøttede med oplæg fra Gimle i Roskilde, Det Musiske Hus i Aalborg og Studenterhuset i Aarhus.
  •  Frivillig ledelse – på tværs af både spillesteder og festivaler med oplæg fra Forbrændingen i Albertslund og Roskilde festival.
  •  Festival i fokus – værdi for lokalsamfundet, myndighedsdialog, sikkerhed mv.

Fem inspirationsspor
Om eftermiddagen har man mulighed for at følge forskellige kortere spor, som kan give inspiration til livearrangørlivet:

  • Live Talent – Præsentation af den nye live talent-indsats og workshop om hvordan vi kan skabe en mangfoldig musikbranche. Hvad skal der til og hvordan kan vi arbejde med det i hverdagen? Kom med dine bidrag eller få inspiration
  • Program og rammeaftale – Del erfaringer omkring programlægning, udfordringer med eksklusivaftaler og kom med input til booking-rammeaftale
  • Økonomistyring for livearrangører – Få information om branchens skatte-, moms-, afgiftsforhold i samarbejde med RI
  • God koncertskik anno 2018 – Hør oplæg fra Mette Hyndig om koncertskik. Mette har indsamlet viden fra en række medlemmer ifm. sit speciale #godkoncertskik og præsenterer her resultaterne
  • Digital strategi og markedsføring – Peter Schjødt udfordrer vores gængse måde at se på publikum i den digitale kontekst. Præsenteres i samarbejde med KODA.