2017 – livemusikbranchen sætter retning

jb-nytarshilsen-foto-kreditering-henning-hjorth

Livemusikken er i rivende udvikling, både kunstnerisk og økonomisk. Flere festivaler og spillesteder kommer til, og vi er på få årtier vokset fra det rene græsrodsniveau til en milliardomsættende branche, der bringer storslåede koncertoplevelser ud til publikum. Vi er en vidunderlig branche, skabt af skæve og vilde personligheder og deres ønske om at leve med og af musik. Det er endda lykkedes at opnå officiel anerkendelse i form af tilskud fra stat og kommuner; til talentudvikling dér hvor det endnu ikke er kommercielt bæredygtigt, og med en begyndende interesse for vores elites forretnings- og eksportmæssige potentiale. Og vi kan nå videre endnu – for en stor andel af den offentlige anerkendelse hviler stadig på et ganske spinkelt grundlag, der kan forsvinde ligeså hurtigt man kan nå at sige ’kulturelle udlodningsmidler’ – og det er derfor Dansk Lives sekretariatschefs nytårsønske, at livebranchen styrkes parlamentarisk, og at vi veksler de store potentialer til konkrete politiske og kommercielle resultater, der baseres på den fantastiske diversitet og mangfoldighed, vi som et samlet miljø leverer.

Foto: Henning Hjorth (Barbara Moleko i Rosengade på Folkemødet)

Af: Jakob Brixvold, Sekretariatschef i Dansk Live

Godt nytår – jeg drister mig og spår, at 2017 bliver året hvor livemusikken samler sin styrke, og sætter fælles politisk retning.

Værdibaseret købmandskab giver livemusikken vækst
Det er fristende, at tage så bombastisk et udtryk som paradigmeskifte i brug, når man tænker tilbage på musikbranchens seneste udvikling. Ikke kun 2016 ganske vist, men over de sidste par år har vi gennemgået en kolossal forandring, hvor livemusikken er blevet omdrejningspunkt. For blot få år siden, talte man om, at koncertturnéer fungerede som markedsføring for albumudgivelser – i dag er det omvendt. Og selvom vi endnu ikke har tallene, tør jeg godt forudse, at 2016 bliver et rekordår målt på antal koncerter og billetter. Med fortsat flere spillesteder og festivaler tyder det desuden på, at udviklingen fortsætter i det nye år.

Store forandringer stiller store krav. I livebranchen skal vi blive endnu bedre til at forretningsudvikle, kommunikere til publikum, udvide målgrupper – med et fortsat fokus på et alsidigt musikprogram af høj kunstnerisk kvalitet. Den gode livekoncertoplevelse er det tandhjul i midten, som det hele drejer sig om, og publikums primære årsag til at deltage. Det er også hér vi adskiller os fra resten af oplevelsesindustrien; de danske livekoncertarrangører leverer store musikalske oplevelser, baseret på et virke af gode værdier som sammenhold, frivillighed og sund, fair forretning – tilsat passion, kreativitet og en snert vildskab. Livemusik er i sit historiske udgangspunkt opstået som anti-establishment, og indeholder langt større entreprenør- og købmandskab end de fleste andre kulturgenrer, hvilket er en ikke uvæsentlig del af vores brændstof – og muligvis den primære årsag til den succes vi ser i dag.

Fælles retning giver politiske resultater
Politisk set vokser kravene også til os. Forudsætningen for livemusikkens anerkendelse politisk og fra andre brancher, handler om at vi samlet set leverer et værdifuldt indhold og gør en forskel for mange mennesker. Og det skal vi være dygtige til at formidle til erhvervsliv, den øvrige musikbranche og kulturens interesseorganisationer – og ikke mindst til det politiske lag i ministerierne, på Christiansborg og på landets rådhuse. Og med den forretningsmæssige succes vi har i øjeblikket, er det nu vi skal slå til og etablere en fælles fortælling og samles om politiske ambitioner og visioner – for trods den stigende publikumsinteresse, er vi stadig baseret på en usikker politisk platform – og det skal der laves om på!

Ligeså topprofessionelle vi er blevet i koncertformidlingen, må vi blive det i public affairs. Her spiller formaliserede netværk en afgørende rolle; selvom Dansk Live i forhold til de fleste andre interesseorganisationer på kultur/musikområdet har miniressourcer,
er det lykkedes at blive overordentligt synlige og centralt placeret politisk og i branchen, og løbende sejre har også sikret flere penge og bedre vilkår for livemusikken, indsigt i form af statistik o.m.a. Dansk Live erfarer da også, at vores netværksdannelse giver politiske resultater og indflydelse, hvilket blot skaber yderligere incitament til at arbejde videre for livemusikkens anerkendelse. Hvis vi samles om overordnede mærkesager, med hvert vores lille bidrag til den store, overordnede kamp – for gode rammer, tilskud og investering – så vil politikerne også lytte til vores budskaber, og det vil utvivlsomt være resultatgivende for både vores kunstneriske vækst og vores kommercielle udbytte.

Livebranchens diversitet er en styrke
Danmarks repræsentative demokrati bygger på, at sammenslutninger og stor repræsentation kan veksles direkte til centrale positioner og indflydelse – formelt som uformelt. I denne tid sidder idrættens hovedorganisationer godt placeret (med navns nævnelse i et regeringsgrundlag), og forhandler direkte med Kultur- og Skatteministeriet om hvordan de 1,8 mia.kr. udlodningsmidler skal fordeles. Den position har de opnået fordi de gennem mange år har været repræsentative, og fået enhver dartklub med ombord. Er de så mere ens end os? Det tvivler jeg på – der er langt fra FCK til Værum GF eller fra cricket til brydning. Men idrætten har forstået, at skabe stærke foreningsstrukturer, som har talspersoner og forhandlere, der på fællesskabets vegne hiver de store sejre i land. Selvfølgelig er der også dér uenighed om dispositionerne, men de klappes af internt – så man udadtil kan fremstå klare og tydelige.

Det bør vi lade os inspirere af. Livebranchen skal som idrætten udnytte vores store diversitet; nogle varetager det smalle – andre det brede, nogle er firstmovers – andre sikrer at vi har folket med os, nogle laver kunst – andre laver fest. Alle leverer dele til helheden, der rykkes på alle parametre – og det er her vi har momentum. Lad os blive gode til, at fremhæve alle de fantastiske resultater, glædes over- og sammen hylde de sejre det enkelte spillested eller festival opnår – det vil komme både den enkelte, hele vores fantastiske branche og vort unikke produkt til gode.

Mit nytårsønske for 2017 er, at vi også i det parlamentariske og organisatoriske arbejde etablerer en tårnhøj barre, sætter politisk retning – og udnytter vores mangfoldighed og sammenhold, med den politiske power vi potentielt besidder. At få skabt en positiv storytelling om et samlet festival- og spillestedsmiljø, er vores vej til at sejre politisk; på Finansloven med fastere grund under fødderne end de evindelige udlodningsmidler – med en forankret indsigt og respekt for vores område i Folketing og Regering – og i den kommunalvalgkamp der venter os senere på året.

Jeg ser frem til samarbejdet i det nye år – må det blive godt for os alle!

Hent artiklen som pdf her


NyhedsbrevTidligere Nyheder